Цифрова широтно-імпульсна модуляція

Існує різновид ШІМ, звана цифровий ШІМ. У цьому випадку період сигналу заповнюється прямокутними подимпульсамі, і регулюється вже кількість подимпульсов в періоді, що і визначає середню величину сигналу за період.

У цифровій ШІМ заповнюють період підімпульси (або «одинички») можуть стояти в будь-якому місці періоду. Середнє значення напруги за період визначається тільки їх кількістю, при цьому підімпульси можуть слідувати один за іншим і зливатися. Окремо стоять підімпульси призводять до посилення режиму роботи ключа.

Як джерело сигналу цифрового ШІМ можна використовувати COM-порт комп’ютера з 10-бітовим сигналом на виході. З урахуванням 8 інформаційних бітів і 2 бітів старт / стоп, в сигналі COM-порту присутній від 1 до 9 «одиничок», що дозволяє регулювати напругу в межах 10-90% напруги харчування з кроком в 10%.

Посилання на основну публікацію