Чинне значення змінної напруги

Побутові мережі змінного електричного струму переважно мають номінальне значення напруги, рівне 220 В. Але зверніть увагу на те, значення напруги на початку періоду дорівнює нулю, потім збільшується до позитивного максимуму в 310 В, після чого зменшується до нуля і, перш ніж завершиться період, досягає максимального від’ємного значення 310 В. 220 В – це діюче значення змінної напруги. Воно дає такий же нагрівальний (теплової) ефект, як і 220 В постійного струму. Значення 220 В часто називають середньоквадратичним значенням змінної напруги. Максимальна амплітудне значення змінної напруги дорівнює діючому значенню, помноженому на √2.

Чинне значення змінної напруги. Формула.
Vд = Vампл / √2
Форма хвилі змінного струму, одержуваного від компанії електромереж, називається синусоїдальної. Це означає, що форма хвилі, що утворюється в одній половині періоду, є дзеркальним відображенням хвилі, утвореної в другому напівперіоді. Різні інші типи хвиль змінної напруги можуть формуватися різноманітними електронними схемами, але вони не належать до класичної форми змінної напруги.

Посилання на основну публікацію