✅Чим відрізняється рух молекул в газах, рідинах і твердих тілах

Згідно з молекулярно-кінетичною теорією, всі речовини можуть перебувати в трьох станах: газоподібному, твердому та рідкому. Іноді називається ще й четвертий стан – плазма. При кожному з цих станів рух молекул має свої особливості. Чим же відрізняється рух молекул в газах, рідинах і твердих тілах?

Перехід з одного агрегатного стану речовини в іншу супроводжується зміною його фізичних властивостей. Молекули речовини в різному стані відрізняються силою взаємодії, характером теплового руху і розташуванням.

Відстань між атомами і молекулами в газах істотно перевищує розмір самих частинок, а сила тяжіння між ними дуже слабка. З цієї причини в газоподібному стані речовина не має форми і постійного обсягу. Гази можуть легко стискуватися і розширюватися. Молекули газу рухаються з дуже великою швидкістю, і, стикаючись між собою, відскакують в різні боки. Тиск газу створюється множинними ударами молекул об стінки посудини.

Атоми і молекули твердого тіла розташовуються у вигляді кристалічної решітки. Сила тяжіння між атомами надзвичайно велика, тому в даному стані зберігається постійний обсяг і форма речовини.

У рідинах молекули не тільки коливаються біля положення рівноваги, а й здійснюють періодичні переходи з одного положення рівноваги в інше. При кімнатній температурі час коливання частинок в одному положенні становить приблизно 10-11 секунд. Зміни відбуваються під впливом температур. Підвищення температури речовини зменшує час осілого життя молекул.

Відстань між молекулами рідини менше розмірів самих частинок. Сила тяжіння між молекулами велика, але розташування частинок по відношенню один до одного не можна назвати впорядкованим по всьому об’єму. Рідини не мають власної форми, але зберігають об’єм. Особливістю руху молекул в рідкій речовині є текучість. Завдяки цій властивості речовина легко змінює форму в залежності від судини, зберігаючи фізичні властивості в усіх напрямках.

Висновки:

  • Молекули речовини в різному стані відрізняються силою взаємодії, характером теплового руху і розташуванням.
  • Молекули газу рухаються з дуже великою швидкістю.
  • Відстань між атомами і молекулами в газах істотно перевищує розмір самих частинок.
  • Міжмолекулярне тяжіння в газах слабке.
  • Сила тяжіння між атомами твердого тіла надзвичайно велика, тому в даному стані зберігається постійний обсяг і форма речовини.
  • Відстань між молекулами рідини менше розмірів самих частинок.
  • У рідинах молекули коливаються біля положення рівноваги і здійснюють періодичні переходи.
Посилання на основну публікацію