✅Чим механічний рух відрізняється від теплового

З точки зору фізики, будь-який рух – це зміна положення щодо інших предметів. Переміщення об’єкта визначається рядом законів і обчислюється за допомогою формул. Однак існують такі поняття, як тепловий та механічний рух, що сильно відрізняються один від одного за значенням. У чому ж різниця між механічним і тепловим рухом?

Механічний рух визначається як зміна положення об’єкта в просторі протягом деякого часу і відносно інших тіл. Зміна фізичної системи відбувається відповідно до законів механіки. Механічний рух може здійснюватися по різних траєкторіях:

 • параболі;
 • гіперболі;
 • еліпсу;
 • окружності;
 • кривої і т.д.

Найважливішою особливістю механічного руху є відносність, іншими словами, залежність переміщення об’єкта від системи відліку.

Механічний рух матеріальної точки визначається зміною її координат у часі. В такому випадку основними характеристиками руху виступають швидкість, переміщення, траєкторія і прискорення об’єкта. Стосовно до твердого тіла механічний рух визначається переміщенням будь-якої його точки і обертовим рухом навколо неї. Механічний рух суцільного середовища характеризується нескінченним числом визначають координат. Для кожного зі згаданих різновидів об’єктів існують відповідні розділи кінематики.

Під тепловим рухом розуміється хаотичний рух частинок всередині речовини. Швидкість безладного переміщення атомів і молекул залежить від температури речовини – чим вона вища, тим швидше рухаються частинки. Найважливішим доказом існування такого явища, як тепловий рух, вважається дифузія і Броунівський рух. Останнє часто плутають з тепловим рухом, проте воно є лише його наслідком.

Тобто, броунівський рух зважених часток – це наслідок існування теплового руху. Головна відмінність теплового руху – хаотичність.

Висновки:

 • Механічний рух визначається як зміна положення об’єкта в просторі протягом деякого часу і відносно інших тіл.
 • Під тепловим рухом розуміється хаотичний рух частинок всередині речовини.
 • Механічний рух може здійснюватися по різних траєкторіях.
 • Головна відмінність теплового руху – хаотичність.
 • Механічний рух вивчається в розділі кінематика, теплове – у розділі термодинаміка.
 • Найважливішою особливістю механічного руху є відносність.
Посилання на основну публікацію