Будова реального кристала

В ідеальному кристалі існує дальній порядок, т.є. Правильна структура має місце на скільки завгодно великих відстанях. Однак таких кристалів у природі немає. У реальних кристалах просторова решітка не є правильною у всьому обсязі кристала. Всі можливі порушення періодичності в розташуванні атомів називають дефектами кристалів. Дефекти можуть виникати в процесі росту кристалу через механічного впливу, перепадів температури, недостатньою чистоти розчину і т. П.

Наявність дефектів в кристалі сильно впливає на його властивості. Зокрема, в ідеальному кристалі неможлива дифузія. Це пов’язано з тим, що всі вузли кристалічної решітки в ньому зайняті атомами даної речовини і впровадження атомів іншої речовини у вузли або між вузлами решітки ідеального кристала вимагає дуже великої енергії, якій атоми не володіють.

У реальному ж кристалі атоми іншої речовини, потрапляючи в область дефекту, можуть зайняти вільне місце. При цьому їх енергія виявляється достатньою для впровадження, оскільки в області дефектів зв’язку між атомами слабкіше.

Посилання на основну публікацію