Будова електронних оболонок атомів – коротко

Рухаючись навколо ядра атома, електрони утворюють в сукупності його електронну оболонку. Залежно від своєї енергії одні електрони сильніше притягуються до ядра, а інші – слабше. У міру віддалення від ядра атома запас енергії електрона (Е) збільшується. В електронній оболонці атома утворюються електронні шари (енергетичні рівні), що складаються з електронів з близькими значеннями енергії.

Число заповнюваних електронами енергетичних рівнів в атомі дорівнює номеру періоду в таблиці Менделєєва, в якому знаходиться хімічний елемент.

Максимальна (найбільше) число електронів, що можуть перебувати на енергетичному рівні, визначають за формулою: 2л2, де л – номер рівня. Рівень, на якому кількість електронів одно 2л2, називається завершеним.

Посилання на основну публікацію