Будова атомів

Атоми різних елементів у звичайному стані відрізняються один від одного числом електронів, що рухаються навколо ядра. Так, в атомі водню навколо ядра рухається один електрон, в атомі гелію – два електрона. Є атоми з трьома, чотирма електронами і т. Д. Навколо ядра атома кисню рухається 8 електронів, заліза – 26, урану – 92 електрона.

Але все ж головною характеристикою даного хімічного елемента є не число електронів, а заряд ядра.

Справа в тому, що електрони можуть іноді відриватися від атома і тоді загальний заряд електронів в атомі зміниться. Заряд ж ядра змінити дуже важко. А якщо він зміниться, то вийде вже інший хімічний елемент.

Так як заряд ядра дорівнює за абсолютним значенням загальному заряду електронів атома, можна припустити, що в складі ядра знаходяться позитивно заряджені частинки. Їх назвали протонами. Маса протона 1,67 • 10-27 кг, що майже в 1840 разів більше, ніж маса електрона.

Заряд протона позитивний і дорівнює за абсолютним значенням заряду електрона.

Подальше вивчення складу ядра дозволило припустити, що, крім протонів, у ядрах атомів містяться ще нейтральні (що не мають заряду) частинки. Вони отримали назву нейтронів. Маса нейтрона не набагато більше маси протона.

Отже, будова атома така: в центрі атома знаходиться ядро, що складається з протонів і нейтронів, а навколо ядра рухаються електрони.

На малюнку 40 показані моделі атомів водню (рис. 40, а), гелію (рис. 40, б) і літію (рис. 40, в). Протони позначені на малюнку гуртками зі знаком «+», нейтрони – сірими кружками (співвідношення розмірів і відстаней на малюнку не дотримано).

Нагадаємо, що атом в цілому не має заряду, він нейтральний, тому що позитивний заряд його ядра рівний негативному заряду всіх його електронів.

Але атом, що втратив один або кілька електронів, уже не є нейтральним, а матиме позитивний заряд. Його називають тоді позитивним іоном.

Спостерігається і зворотне. Зайвий електрон приєднується до нейтрального атому. У цьому випадку атом здобуває негативний заряд і стає негативним іоном.

питання

Чим відрізняються один від одного атоми різних хімічних елементів?
Що є головною характеристикою даного хімічного елемента?
Які частинки входять до складу ядра?
Яке будова атомів водню, гелію і літію?
Як утворюються позитивні і негативні іони?
Вправа 20

У ядрі атома вуглецю міститься 12 частинок. Навколо ядра рухаються 6 електронів. Скільки в ядрі цього атома протонів і скільки нейтронів?
Від атома гелію відокремився один електрон. Як називається залишилася частинка? Який її заряд?
Чи існують атоми з зарядом ядра меншим, ніж заряд протона?

Посилання на основну публікацію