Броунівський рух. Дифузія

1827 рік для фізиків знаменувався новим відкриттям в галузі молекулярної фізики. В цей час ботанік Броун вивчав пилок і спори рослин під мікроскопом. Дані частки перебували у воді. Він зауважив, незважаючи на те, що на дані суперечки ніхто не діє, вони рухаються.

Вчений зафіксував даний факт у своїх біологічних дослідженнях. Однак, він аж ніяк не міг пояснити дане явище, яке згодом назвали броунівським рухом.

Дане явище намагався пояснити Ейнштейн. Він припускав, що суперечки піддаються постійному бомбардування частинками води, які знаходяться в постійному русі. Саме тому зважені у воді частки рухалися. Такий вид руху найкраще підтверджує те, що всі тіла складаються з атомів.

В результаті постійного руху частинки можуть пересуватися навіть в іншу речовину. Таке взаємне проникнення називається дифузією.

Процес перемішування речовин найкраще відбувається в газах і найгірше в твердих тілах. Для збільшення швидкості взаємного проникнення слід збільшити температуру речовини або збільшити тиск. Зміни даних параметрів призводить до зміни внутрішньої енергії, що сприяє прискоренню руху частинок.

Посилання на основну публікацію