Біполярні транзистори

Біполярним транзистором називають напівпровідниковий прилад, основу якого складають два взаємодіючих електронно-доручених переходу і який має три висновки або більше.
Біполярний транзистор є аналогом лампового тріода, він здатний виконувати підсилювальні, генераторні та ключові функції. Пристрій біполярного транзистора, виготовленого методом сплавлення, схематично показано на малюнку 24.

До платівки германію 1, легованого донорной домішкою (з електронною електропровідністю), вплавлени дві таблетки тривалентного індію 3 (акцептор).
В обсязі германію біля пластинок індію утворюється дві області з доречний електропровідністю 2, розділені тонким шаром базової пластини. У меж, що розділяють р-області і базу, утворюється два електронно-доручених переходу. Перехід, зображений на малюнку ліворуч, називається емітерним, а праворуч – колекторним. Емітерний, колекторний переходи і база мають висновки для включення приладів в електричний ланцюг (Е, К, Б). Відношення приросту струму колектора до викликав його приросту струму емітера при постійній напрузі на колекторі називається коефіцієнтом посилення по струму:
α = ΔIк / ΔIе
при Uk = const.
Коефіцієнтом посилення сигналу називається відношення його збільшення на виході до приросту на вході:
kx = Δxвих / Δxвх.
Транзистор з загальним колектором практично не змінює значення напруги сигналу. Його називають емітерний повторювачем.
Характеристики висловлюють залежність між напругою і струмами в ланцюгах транзисторів.
Вхідний характеристикою називається залежність струму емітера від напруги між емітером і базою при незмінній напрузі між колектором і базою. Встановлюючи різні напруги між колектором і базою (Uk = const), отримаємо сімейство вхідних характеристик.
Вихідний (колекторної) характеристикою називається залежність струму колектора від напруги між колектором і базою при постійному струмі емітера. Ставлячи різні значення струму емітера (Iе = const), отримують сімейство вихідних характеристик.
Перехідною характеристикою (характеристикою прямої передачі) називають залежність струму колектора від струму емітера при постійній напрузі між колектором і базою.
До недоліків транзистора відноситься відносно висока нестабільність їх параметрів і характеристик. Для транзисторів характерний також відносно високий рівень власних шумів, що викликаються тепловими флуктуаціями щільності носіїв зарядів.

Посилання на основну публікацію