Атомна одиниця маси. Атомна маса

Атомна одиниця маси (а.о.м.) — одиниця маси, що дорівнює 1/12 маси атома ізотопу вуглецю 12С:

1 а.о.м. = 1,66 · 10-27 кг

Щоб перевести значення маси атомів або молекул, вираженої в а.о.м., тобто відносну молекулярну (або атомну) масу речовини Mr, в одиницю маси СІ (кг), користуються формулою:

507928559a76232ad653-51111890

де N — постійна Авогадро.

Атомна маса (відносна молекулярна маса).

Відносна молекулярна маса (атомна маса) — відносне значення маси молекули (атома), виражена в атомних одиницях маси:

Молекулярна фізика Атомна одиниМолекулярна фізика Атомна одиниця маси Атомна маса,ця маси Атомна маса,

де Mr — відносна молекулярна (атомна) маса; m0 — маса молекули (атома), виражена в одиницях СІ (кг); м0С — маса молекули ізотопу вуглецю 12С, виражена в тих же одиницях, що і m0.

Молекулярна фізика Атомна одиниця маси Атомна маса,

Атомна маса була взята Д. І. Менделєєвим за основну характеристику елемента при відкритті ним періодичної системи елементів. Атомна маса — дробова величина, на відміну від масового числа — кількості нуклонів в атомі.

Відносна молекулярна маса речовини складається з відносних атомних мас (а.м.) входять в молекулу елементів.

Наприклад: Mr (Н2О) = 2 · 1 + 16 = 18; Mr (СО2) = 12 + 2 • 16 = 48.

Атомні маси всіх хімічних елементів точно виміряні.

Посилання на основну публікацію