Анізотропія теплового розширення

Відмінність властивостей монокристалів та полікристалів добре проявляється при тепловому розширенні. Полікристалічне тіло розширюється за всіма напрямами однаково, тому його температурний коефіцієнт об’ємного розширення в 3 рази більше температурного коефіцієнта лінійного розширення.

Монокристали мають анізотропію теплового розширення, т. є. В різних напрямках розширюються по-різному. Якщо, наприклад, нагрівати куля з монокристалу, то він перетвориться на еліпсоїд. У таблиці 28 наведені значення температурних коефіцієнтів лінійного розширення а за трьома взаємно перпендикулярним напрямам для деяких кристалів.

Як видно з таблиці, коефіцієнт лінійного розширення монокристалу змінюється в залежності від температури і обраного напрямку. У гіпсу і в кальциту вони за деякими напрямками приймають навіть негативні значення. Це означає, що при підвищенні температури монокристал розширюється по одному напрямку і стискається по двом іншим.

Існує анізотропія і механічної міцності монокристалів. Наприклад, платівка слюди легко розшаровується на тонкі листи тільки уздовж одного напряму. Розділити цю платівку на частини по інших напрямках дуже важко.

Електропровідність і оптичні властивості багатьох кристалів так само залежать від обраного напрямку.

Посилання на основну публікацію