Амперметр: зміна сили струму

Силу струму у колі вимірюють приладом, званим амперметром. Амперметр – це той же гальванометр, тільки пристосований для вимірювання сили струму, його шкала проградуйована в амперах (рис. 60, а). На шкалі амперметра зазвичай ставлять букву А. На схемах його зображують гуртком з буквою А (мал. 60, б).

При включенні в ланцюг амперметр, як кожен вимірювальний прилад, не повинен впливати на вимірювану величину. Тому він влаштований так, що при включенні її в ланцюг сила струму в ній майже не змінюється. Амперметр, використовуваний в школі для демонстраційних дослідів, зображений на рисунку 60, а для лабораторних робіт – на малюнку 60, ст. У техніці використовуються амперметри з різною ціною поділки, в залежності від призначення. По шкалі амперметра видно, на яку найбільшу силу струму він розрахований; перевищувати цю силу струму не можна, так як прилад може зіпсуватися.

При вимірюванні сили струму амперметр вмикають в коло послідовно з тим приладом, силу струму в якому вимірюють. Включають амперметр в ланцюг за допомогою двох клем, або затискачів, наявних на приладі. В однієї з клем амперметра стоїть знак “плюс” (” + “), В іншої – “мінус (” -“) (іноді знака “мінус” немає). Клему зі знаком ” + ” потрібно обов’язково поєднувати з проводом, який іде від позитивного полюса джерела струму.
У ланцюзі, що складається з джерела струму і ряду провідників, з’єднаних так, що кінець одного провідника з’єднується з початком іншого, сила струму в усіх ділянках однакова. Це випливає з того, що заряд, що проходить через будь-який поперечний переріз провідників ланцюга в 1 с, однаковий. Коли в ланцюзі існує струм, то заряд ніде в провідниках ланцюга не накопичується, подібно до того як ніде в окремих частинах труби не збирається вода, коли вона тече по трубі. Тому при вимірюванні сили струму амперметр можна включати в будь-яке місце ланцюга, що складається з ряду послідовно з’єднаних провідників, так як сила струму у всіх точках ланцюга однакова. Якщо включити один амперметр в ланцюг до лампи, інший після, то обидва вони покажуть однакову силу струму.

Сила струму – дуже важлива характеристика електричної ланцюга. Працюють з електричними ланцюгами треба знати, що для людського організму безпечною вважається сила струму до 1 мА. Сила струму більше 100 мА призводить до серйозних уражень організму.

Посилання на основну публікацію