Аморфний стан

В аморфних твердих тілах відсутня трансляційний дальній порядок. Відстані між сусідніми атомами близькі до середніх значень, тому вважається, що в аморфних тілах реалізується ближній порядок в розташуванні атомів. Конфігурація найближчого оточення як правило відповідає такій в одній з кристалічних фаз даного з’єднання. З ростом відстані від атома, обраного за початковий, взаємна кореляція в їх розташуванні все більше порушується. Відносний порядок в аморфному твердому тілі зазвичай зберігається тільки в межах міжатомних відстаней. Тому аморфний стан в основному ізотропні, т. є. Їх властивості однакові в усіх напрямках всередині тіла, на відміну від кристалів, які виявляють властивість анізотропії [11, 37, 68].

Одна з форм існування некристалічних аморфних твердих тіл – склоподібного стану. Серед усіх інших видів некристалічних твердих тіл стеклообразниє речовини відрізняються тим, що вони виходять при переохолодженні рідини (оксидного розплаву, водного розчину солей, полімеру в текучому стані, рідкого металевого розплаву і т. Д.). Процеси охолодження здійснюються з такою швидкістю, що кристалізація не встигає здійснитися до переходу речовини у твердий стан. У цьому випадку рухливість складових рідина частинок стає настільки малою, що швидкість процесу кристалізації прагне до нуля і речовина може зберігатися в твердому аморфному стані як завгодно тривалий час.

Посилання на основну публікацію