Аміак. Солі амонію

Аміак NH3 – одне з хімічних сполук азоту з воднем. Це безбарвний газ з дуже різким характерним запахом. Прекрасно розчиняється у воді, утворюючи знайомий кожному за тим же запахом нашатирний спирт. Аміак легший за повітря, легко перетворюється в рідину. На повітрі горить з труднощами, але в кисні згоряє легко з утворенням азоту і водяної пари. У реакціях з киснем виступає як відновник. Водний розчин аміаку забарвлює лакмус в синій колір, а фенолфталеїн – в малиновий. Завдяки неподіленої електронної парі, що знаходиться на атомі азоту, взаємодіє з водою, утворюючи іон амонію N Н4 і залишаючи гідроксид-аніон ВІН. Аміак легко реагує з кислотами, утворюючи солі амонію. При утворенні солей трохи заміщає водень в кислоті, а приєднується до неї: NH3 + HCl -> NH4CI (це нашатир). У вільному вигляді речовина амоній Г \ 1Н4 не існує. Солі амонію являють собою тверді речовини, добре розчинні у воді, які при нагріванні легко розкладаються.

Посилання на основну публікацію