Абсолютно тверде тіло

Якби в розглянутому досліді з пружиною до неї підвісили вантаж масою не 100 г, а 1 г, пружина теж деформувалася б. Але деформація ця була б вкрай незначною, непомітною на око. Точно так само неможливо помітити деформацію кришки парти під дією лежить на ній книги або полотна дороги під вагою великовантажного автомобіля. У ситуаціях, коли деформація тіла під дією зовнішньої сили вкрай мала, можна вважати, що деформація відсутня зовсім, і тим самим перейти від розгляду реального фізичного тіла до розгляду його моделі – абсолютно твердого тіла.

Абсолютно твердим називають тіло, яке при будь-яких діях на нього зберігає форму і розміри.

До розглянутих в цьому параграфі і до інших моделей, які використовуються в класичній механіці, ми будемо постійно звертатися.

Питання для самоперевірки

1. Що спільного між реальним об’єктом і його моделлю, чим вони розрізняються?

2. Чому застосування моделей впливає на межі застосування фізичних законів і теорій?

3. Чим матеріальна точка відрізняється від геометричної? У яких випадках можна застосовувати модель матеріальної точки?

4. Що таке абсолютно пружне тіло; абсолютно тверде тіло?

Посилання на основну публікацію