✅Що вивчає механіка в фізиці

Як відомо, в 9 класі предметом вивчення фізики є різні явища природи, всілякі зміни і події, що відбуваються з матерією. Фізика складається з ряду розділів, одним з яких є механіка. Поговоримо коротко про те, що вивчає Механіка у фізиці, які явища описуються законами механіки.

Механіка як розділ фізики

Формою існування матерії в природі є рух в широкому сенсі. Тобто будь-які зміни, що відбуваються з матеріальними об’єктами. Падіння предметів на Землю і спливання бульбашок повітря з води, нагрівання і охолодження предметів, блискавка і електризація, погодні явища і космічні події — все це явища, що вивчаються фізикою.

Звичайно, настільки різноманітні форми руху матерії не можуть вивчатися одним розділом науки, тому у фізиці існує ряд розділів, одним з яких є Механіка.

Механіка вивчає рух у вузькому сенсі. Тобто зміни, що відбуваються з геометричним положенням матерії в просторі, їх причини і закони, за якими вони відбуваються. Часто такий рух матерії називається “механічним”.

Структура механіки

Описати рух – це означає знайти закономірності, за якими можна вказати геометричне положення тіла в будь-який момент в обраній системі відліку. Як правило, такі закономірності записуються у вигляді математичних формул, в які в якості змінної використовується значення часу. Підставляючи в формулу потрібний момент, можна отримати відповідну координату. Відзначимо, що так можна описати будь-який рух, незалежно від його причин.

Розділ механіки, який вивчає сам рух безвідносно причин його виникнення називається кінематикою.

Причини ж виникнення, припинення і зміни руху вивчаються в рамках іншого розділу механіки-динаміки. У динаміці доводиться, що будь-яка зміна механічного руху можливо тільки в результаті взаємодії між тілами. Закони динаміки встановлюють закономірності і результати такої взаємодії.

Динаміка вважається основним розділом механіки, і нерідко вона використовується спільно з іншими розділами. Наприклад, за допомогою законів динаміки розраховується взаємодія тіл, доводиться, що в результаті цієї взаємодії тіла змінять свій рух (або почнуть рухатися), а потім за допомогою законів кінематики розраховується саме виникло рух.

Однак іноді бувають випадки, коли Механічна взаємодія між тілами є, а руху немає. Класичний приклад-рівновага важільних ваг. На обидві чашки ваг впливає вага предмета або гир, а руху немає. Причини відсутності руху в цьому випадку вивчаються третім розділом механіки – статикою. Закони статики також найчастіше використовуються спільно з законами динаміки.

Що ми дізналися?

Механіка є розділом фізики і вивчає рух у вузькому сенсі — тобто зміни, що відбуваються з геометричним положенням матерії в просторі. Механіка також ділиться на розділи: кінематика вивчає сам рух, динаміка вивчає причини цього руху, статика вивчає причини відсутності руху.

Посилання на основну публікацію