✅Фізичні явища – опис, приклади, характеристика

Фізика – це наука про природу, як саме вона встановлює найзагальніші закономірності, існуючі між матеріальними об’єктами та описує їх у вигляді фізичних законів. Будь-яка з таких закономірностей проявляється у вигляді подій, званих фізичними явищами. Поговоримо про ці явища, розглянемо їх різноманітність і види.

Фізичні явища в природі

Природа – це все, що нас оточує. Земля, сонце, повітря, предмети, люди, космос — все це природа. Природа вічна і нескінченна.

Формою існування об’єктів в природі є рух в широкому сенсі – тобто всілякі зміни, що відбуваються з ними. Не існує об’єктів, в яких би ніколи не відбувалося ніяких змін. Форма об’єкта, положення щодо інших об’єктів, внутрішня структура, взаємодії – хоча б частина з цих характеристик будь-якого предмета з часом завжди змінюється.

Зміни, що відбуваються з об’єктами в природі, об’єднуються під загальною назвою” явища”.

Більшість з них (але не всі) вивчає фізика, тому такі явища називаються фізичними. Фізичне явище – це явище, що відбувається з матеріальними об’єктами, при якому предмети і речовини змінюють свій стан і характеристики, але при цьому не з’являється нових речовин.

Є один виняток. Ядерна фізика вивчає явища, що відбуваються з атомним ядром, при яких одні речовини можуть перетворюватися в інші.

Види фізичних явищ

До фізичних явищ відносяться механічні, теплові, звукові електромагнітні, світлові і деякі інші процеси. Їх можна представити у вигляді таблиці:

Наведемо приклади фізичних явищ різних видів.

Механічні явища

Механіка вивчає рух у вузькому сенсі. Тобто зміна положення тіл в просторі з часом і взаємодія між цими тілами.

Приклади механічних явищ – це рух і зіткнення предметів, розгін і гальмування, врівноваження ваг, земне тяжіння, рухи планет, стиснення пружини, спливання предметів в рідині.

Теплові явища

Термодинаміка вивчає фізичну сутність тепла, його джерела і перенесення між тілами.

Приклади теплових явищ – нагрів і охолодження, кипіння і конденсація, плавлення і затвердіння.

Звукові явища

Акустика вивчає закономірності появи звуку і його поширення в різних середовищах.

До звукових явищ відноситься сам звук, його чутність, звуковідтворення і звукоізоляція.

Електромагнітні явища

Електродинаміка вивчає все, що належить до особливої форми матерії — електромагнітного поля.

Приклади електромагнітних явищ – це блискавка, електризація предметів, робота електричних приладів, рух струму по проводах, магнітні взаємодії, робота електронних пристроїв.

Світлові явища

Оптика вивчає закони поширення світла.

До світлових явищ відносяться поява тіней і півтіней, збільшення лінзи, розкладання білого світла в спектр.

Явища, що не вивчаються фізикою

На закінчення наведемо приклад явищ, які фізика не вивчає. В першу чергу, це явища, що належать до суміжних наук. Наприклад, перетворення одних речовин в інші вивчаються хімією. Закони кількісних співвідношення і закономірностей вивчаються математикою.

Математика – це фактично “мова фізики”, фізичні спостереження стають законами тільки тоді, коли вони виражені кількісно мовою математики.

Крім того, поза інтересами фізики лежать явища, що відбуваються в суспільстві, розумові процеси, мистецтво, релігія, інтереси людей. Ці явища вивчаються гуманітарними науками.

Посилання на основну публікацію