✅Фізичні величини та їх одиниці виміру

У 7 класі відомо, що фізика — це наука про природу, про причини і механізми явищ, що відбуваються в ній. Вона спирається на спостереження і досліди і виводить найзагальніші закони, що описують все, що відбувається у Всесвіті. Ці закони описують всі фізичні явища, користуючись спеціальними заходами – фізичними величинами. Розглянемо цю тему, поговоримо про фізичних величинах і їх одиницях виміру.

Фізична величина і її сутність

Будь-який фізичний закон виражає взаємозв’язок деяких особливостей тіл, явищ і подій в природі у вигляді формул.

Наприклад, закон всесвітнього тяжіння пов’язує маси двох тіл і відстань між ними з силою тяжіння, яка існує між цими тілами. Для цього Закону важливі тільки чотири перераховані особливості тіл: дві маси і відстань, а також сила, яка виникає між розглянутими тілами. Перераховані чотири особливості – це приклади фізичних величин.

Фізична величина – це деяка властивість розглянутого об’єкта або явища, яке можна виміряти.

В даному визначенні можна бачити основні ознаки поняття фізичної величини: по-перше, фізична величина — це властивість, по-друге, властивість вимірюється.

У згаданому законі всесвітнього тяжіння дві маси – це властивості двох розглянутих тіл, відстань — це властивість належить до геометричного розташування обох тіл, а виникає сила тяжіння — це властивість явища, яке закон описує. І всі чотири властивості можна виміряти: маса вимірюється вагами, відстань — лінійкою, для вимірювання сили існують спеціальні прилади — силоміри або динамометри.

Вимірювання фізичних величин

Можливість вимірювання фізичної величини – це дуже важлива ознака, який використовується всіма без винятку фізичними законами. Саме можливість вимірювання перетворює просте спостереження в фізичний закон. Наприклад, будь-яка людина з повсякденного досвіду знає, що предмети падають на землю, проте таке твердження є лише спостереженням, А не фізичним законом.

Вимірювання фізичної величини полягає в тому, щоб порівняти її з іншою величиною того ж виду, прийнятої за одиницю (за еталон).

Наприклад, для вимірювання відстані слід домовитися, яку відстань буде прийнято за еталон, і далі всі відстані будуть порівнюватися з цією відстанню.

Тут виникає важливе питання про вибір такого еталону. Дійсно, як еталон можна взяти абсолютно будь-яку величину, важливо лише, щоб всі вимірювання порівнювалися з одним і тим же еталоном, а сама його величина не так важлива. Наприклад, зараз більшість людей в якості еталону відстані використовують метр. Однак в англомовних країнах як і раніше нерідко використовується така величина, як фут. А ще сто років тому і в Україні застосовувалися аршини, сажі, вершки.

Дане питання вирішується постановою спеціальних метрологічних організацій. У таких постановах вказуються еталони, рекомендовані для вимірювання всіх фізичних величин.

Вимірювальна система одиниць

У фізиці існує багато величин, для всіх є еталони, і вся сукупність таких еталонів називається системою одиниць. В системі одиниць існують базові еталони, які визначаються на основі явищ природи (наприклад, метр спочатку прирівнювався однієї сорокамільйонної частини Паризького меридіана), і похідні, що визначаються на основі базових (наприклад, Квадратний метр — еталон площі).

Зараз в світі діє єдина система, яка називається Сі (фр. Système international d’unités, SI) і була прийнята Генеральною конференцією з заходів і ваг (CGPM) в 1960 р одиниці СІ представлені в наступній таблиці:

Таблиця фізичних величин
Таблиця фізичних величин

Що ми дізналися?

Фізична величина – це деяка властивість розглянутого об’єкта або явища, яке можна виміряти. Вимірювання фізичної величини означає порівняння її з іншою величиною такого ж типу, прийнятої за еталон. Сукупність еталонів, прийнята для вимірювань, називається системою одиниць. В даний час діє система СІ.

Посилання на основну публікацію