Суверенна держава — визначення

У французькій мові слово суверенний (souverain) позначає вищий або верховний. Аналогічним чином поняття суверенної держави може трактуватися, як держави, що має верховну державну владу.

Поняття суверенітет сягає своїм корінням до іншого слова (від латинського supraneitas – вище). Іншими словами, позначає верховенство влади.

Поняття суверенітету

Суверенітет – це така властивість країни (держави), яке дозволяє їй самостійно і незалежно інших країн здійснювати свої функції в межах території, а в деяких випадках і за її межами, тобто в рамках міжнародного спілкування.

Суверенітет будь-якої держави проявляється насамперед у:

  • верховенстві єдиної державної влади;
  • в її незалежності від інших явищ.

Суть верховенства державної влади полягає в тому, що саме за допомогою даної влади визначається лад правових відносин в країні, встановлюється загальний правопорядок, правоздатність громадян і організацій, права та обов’язки учасників правовідносин. Одним із прикладів верховенства державної влади на території країни є верховенство і пряму дію Конституції, а також інших федеральних законів, які видаються вищим представницьким органом влади.

Іншими словами, верховенство має на увазі, що над державною не варто і не може стояти будь-яка інша влада. У той же час верховенство влади не означає її безмежність. У демократичній державі влада обмежується правом.

Єдність влади в державі виражається в існуванні єдиної системи органів, які складають у своїй сукупності вищу владу. Юридичною ознакою єдності влади є той факт, що сукупна компетенція всіх державних органів, охоплює собою всі правомочності, які необхідні для здійснення основних зовнішніх і внутрішніх функцій держави.

Посилання на основну публікацію