Аналіз життєвого циклу товару

Загальні поняття життєвого циклу товару

Життєвий цикл товару – період перебування товару на ринку і до відходу його з ринку після насичення їм.

Підприємства та організації, які займаються виробництвом продукції, все більше усвідомлюють потребу в розробці і впровадженні нових товарів, які не будуть конкурувати з уже існуючими товарами на ринку. Терміни життєвого циклу скорочуються, і з’являється необхідність у випуску нового товару. Однак новий товар, якій буде випущений на ринок, може понести фіаско. Ризик, пов’язаний в випуском нового товару дуже великий, але настільки, же великий ризик, пов’язаний з їх випуском, що впливає на прибутковість. Запорукою успішного випуску нового продукту є вивчення ринку збуту, грамотно організованої структури для роботи і нові ідеї.

Процес впровадження нового продукту складається з восьми етапів, а саме:

 • формування ідей;
 • відбір ідей;
 • розробка задуму;
 • маркетингова стратегія;
 • аналіз продуктивної потужності;
 • розробка нового товару;
 • випробування на ринку;
 • масове виробництво.

Мета кожного етапу впровадження та виробництва товару складається в правильності прийняття рішення про ефективність чи неефективність роботи над ідеєю.

У теперішній час в Україні стрімко розвиваються підприємства, які випускають свій товар, тому концепція життєвого циклу є пріоритетною. Обсяг і тривалість випуску того чи іншого товару вимірюються за часом циклічно. Дане явище і називається життєвим циклом товару.

Етапи життєвого циклу товару

 • Перший етап – це етап впровадження. Обсяги виробництва і реалізації рухаються повільно, тому що виникає багато питань з продажем його на певному сегменті ринку.
 • Другий етап – етап зростання. На даному етапі починають збільшуватися обсяги продажів, товар починає подобатися споживачам. На даному етапі необхідно займатися пошуком нових ринків збуту.
 • Третій етап – етап насичення. Починає, знижуватися споживча здатність. Починає падати ціна. Але, не дивлячись на зниження ціни, знижується і купівельна спроможність.
 • Четвертий етап – етап спаду. Цей етап характеризується різким зменшенням обсягів виробництва. На цьому етапі збільшується кількість конкурентів аналогічного товару. Для того що б і далі виробляти товар, керівництво підприємства вживає заходів по модернізації технологічної лінії і поліпшення якості продукції.

Концепція життєвого циклу товару

Глобальний життєвий цикл товару у багато залежить від правильної стратегії охоплення ринку, іншими словами, це коли компанія здійснює свій вихід на міжнародні ринки збуту своєї продукції. У даній практиці існує два підходи. Перший – це підприємство намагається вийти зі своїм продуктом на всі зовнішні ринки, а в другому – компанія поступово освоює новий ринок збуту. Концепція життєвого циклу товару спрямована на роботу менеджерів на аналіз функціонування своєї компанії з точки зору, як вже існуючих, так і майбутніх позицій на ринку. Також дана стратегія спрямована на проведення систематичного аналізу і розробку нового товару.

Головною складовою товару виступає:

 • можливість виробленої продукції задовольняти певні вимоги споживача;
 • надання товару на ринку з конкретною ціною;
 • наявність попиту на товар.

Товар повинен бути орієнтований на конкретну цільову аудиторію, а також на задоволення потреби споживачів.

Життєвий цикл товар характеризує показники розвитку підприємства і його прибутку на конкретному ринку, тобто визначає динаміку поведінки конкурентоспроможності товару на ринку. В цьому випадку життєвий цикл товару виступає як ідеальна модель реакції ринку на новий товар.

Посилання на основну публікацію