Звітність матеріально-відповідальних осіб

З метою контролю за рухом товарів і тари матеріально-відповідальна особа (МОЛ) здає звіт в бухгалтерію.
Терміни складання звіту встановлюються бухгалтером: щодня, раз в 3 5, 7, 10, 15 днів.

Перед складанням звіту документи групують на прибуткові та видаткові. Прибуткові складають по датах. У видаткових: спочатку документи, за якими здавали виручку, потім інше вибуття.

Складають звіт у двох примірниках. Спочатку вказують період складання, прізвище МОЛ, номер звіту. Ведуть від інвентаризації до інвентаризації.

З попереднього звіту залишок на кінець переноситься в даний звіт як залишок на початок. Прибуткові документи записують, вказуючи: звідки надійшов товар, номер і дату документа, суму товарів в продажних цінах і суму тари. Підраховують підсумок приходу і заповнюють видаткову частину. До залишку на початок додають підсумок приходу і віднімають підсумок витрати і отримують залишок на початок наступного періоду.
На зворотному боці товарно-грошового звіту знаходиться відомість руху тари. Її заповнюють одночасно зі звітом. Звіт по тарі складається з її найменуванням, із зазначенням кількості і суми.

Складений звіт підписує бригадир і 2-3 члена бригади по черзі, вказує прописом кількість прибуткових і видаткових документів. Один примірник здають в бухгалтерію для перевірки.
Отримавши звіт, бухгалтер перевіряє і обробляє його. При перевірці звертає увагу на правильне заповнення, своєчасність оприбуткування, відсутність арифметичних помилок.

Перевірений звіт бухгалтер обробляє, розставивши на кожному документі кореспондуючі рахунки. Ці ж суми проставляє в звіті, причому рахунки по прибутковій частині проставляє в верхній частині звіту, а по видатковій в цих же колонках, але в нижній. Рахунки, які не пов’язані з 41, записуються на полях.

Посилання на основну публікацію