Звіт про рух грошових коштів

Звітом про рух грошових коштів або cash flow statement називається фінансовий звіт, в якому зафіксовані всі грошові надходження (від звичайних операційних дій, інвестиційних джерел та ін.), А також всі витрати (на оплату бізнес-операцій і інвестицій) за час звітного періоду.

По суті, даний документ являє собою класифікацію грошових надходжень в залежності від їх джерел, і витрат в залежності від їх напрямки.

Крім безпосередньо готівки фінансових коштів і безготівкових інструментів, в даний звіт включають також еквіваленти грошових коштів.

Користь і призначення звіту про рух грошових коштів

Основна функція звіту про рух грошових коштів – надавати детальну відповідь на питання, звідки підприємство бере фінансові кошти іAffinity index.jpg на що їх витрачає.

Перевагами даного документа можна назвати те, що в ньому міститься найбільш актуальна інформація. Формування такого звіту можливо відразу після реєстрації банківських і касових операцій.

З точки зору фінансового аналізу такий звіт має цінність як інструмент для оцінки життєздатності підприємства в короткостроковому періоді, зокрема, для визначення здібностей компанії платити за рахунками.

Обмеження даного документа обумовлені його прямим призначенням – він дає конкретну інформацію за необхідний період тільки про один компонент фінансової звітності.

Для отримання повноцінного аналітичного звіту, отриману інформацію слід доповнювати цифрами з бухгалтерського балансу і звітів про прибутки і збитки.

Методи складання звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів може бути складений двома методами – прямим і непрямим.

При використанні прямого методу необхідна інформація береться безпосередньо з первинної документації, або даних бухобліку. Також можливе формування даного звіту спеціальною програмою, яка фіксує всі господарські операції підприємства.

Непрямий метод складання даного звіту можна використовувати, якщо на момент його складання розрахований баланс на початок і закінчення періоду, а також складено звіт про прибуток і збитки підприємства за необхідний період.

Форма звіту про рух грошових коштів

Традиційно звіт про рух грошових коштів ділиться на три розділи, в кожному з яких обсяги фінансових коштів деталізуються відповідно до напряму їх руху.

Перший розділ даного звіту збирає результати руху фінансів підприємства від операційної діяльності.

У другому розділі вказується рух фінансів, яке пов’язане з прибуттям і / або вибуттям коштів з основного обсягу капіталу, необоротних активів та інших інвестицій.

Третій розділ даного звіту призначається для відображення фінансових вливань і / або вилучень з балансу підприємства.

Усередині кожного розділу звіту, суми грошових коштів групуються в залежності від напрямку руху. Саме ці статті звіту дають можливість контролювати фактичні надходження на рахунок компанії і всі її платежі.

Раціональний набір статей звіту дозволяє проводити корисний аналіз, використовувати звітну інформацію для розрахунків здійсненного бюджету на майбутній період і / або складання детального платіжного календаря.

Посилання на основну публікацію