Знос: визначення

Знос – це процес знецінення матеріальних засобів виробництва, який супроводжує втрата їх економічного і технічного якості. Є три групи зносів. Фізичний знос – це погіршення стану приміщень, обладнання, транспортувального парку, технологій. Моральний знос – втрати якості засобів виробництва, які викликані великим експлуатаційним терміном, при якому обладнання функціонує ще, але оновленим технологіям не відповідає. І економічний знос – коли наявні засоби виробництва зменшуються в ціні під впливом економічних факторів.

Знос (економіка) – це знецінення матеріальних виробничих довгострокових активів (основних засобів), таких як транспорт, обладнання, будівлі, які супроводжуються втратою їх економічних технічних властивостей.

Є три види зносу:

 • Фізичний знос – це знос імущесІзноства, який пов’язаний зі зменшенням його вартості в результаті втрати власних фізичних властивостей (зовнішній вигляд, міцність і т. Д.) За допомогою природного фізичного старіння при використанні цього об’єкта майна;
 • Функціональний (моральний) знос – це часткова втрата основними фондами споживної вартості зважаючи на здешевлення їх відтворення або через більш низькою продуктивністю в порівнянні з новими;
 • Економічний знос – це зменшення вартості майна з огляду на зміни зовнішніх факторів (екологічних, економічних, політичних і так далі).

Фізичний знос знаходять за формулою:

Знос = Час експлуатації активу / Нормативний термін служби активу

Що таке знос? Опис і визначення поняття.

Розглянемо, більш детально, що означає знос.

Кожній людині відомо давно про те, що навколо все, на жаль, зношується. Це відноситься до будівель і до обладнання. При цьому замінювати предмети нерухомості та обладнання необхідно не лише при їх виході з ладу, а й коли з’являється більш сучасне обладнання. Це дасть можливість заощадити великі суми на ремонті техніки і старих машин і отримати більш безпечне і швидке виробництво. Добре з даними процесами знайомі фахівці в сфері економіки і бухгалтерського обліку.

Усвідомити, що таке знос, просто. Це втрата початкових властивостей об’єкта. Це відбувається по безлічі різних причин і сукупності їх: тимчасових, природних, технологічних і економічних. Такий же вплив надають вплив людини і прогрес.

Типи зносу

У бухгалтерському обліку дане поняття переплітається тісно з амортизацією. Хтось вважає тотожними поняття, але тут є велика різниця. Знос відображає фізичну сторону процесу виробництва, а амортизація – економічну, виходить перерозподіл вартості деформацій на виділення коштів на покупку нового обладнання і собівартість продукції, що випускається. Перше може по-різному застарівати, що впливає безпосередньо на знос. Типи зносу класифікують за різними ознаками. Буває функціональне і фізичне зношування. Кожне з них поділяється також на групи.

Фізичний знос

Йдеться про пряму втрату початкових властивостей протягом експлуатації предметів. Знос можливо уявити як частковий і повний. Устаткування в останньому випадку підлягає відновленню за допомогою ремонту. В інших ситуаціях допустимо лише використання або списання як запасні частини.

Також є і більш детальна класифікація фізичного зносу:

 • першого типу – обладнання зношується в результаті правильної експлуатації;
 • другого типу – винуватцем псування будівель і техніки стає порушення правил використання, природа і так далі;
 • безперервний – поступова втрата початкових властивостей через використання обладнання;
 • аварійний – раптовий (його часта причина – прихований знос).

Типи зносу, які описані вище, можна визначити не тільки в цілому для одиниці обладнання. Але і для її складових частин. За змістом типи фізичного зносу відрізняються не дуже від морального.

Функціональний знос

Якщо з фізичним все досить прозоро, то в ситуації з функціональним необхідно уточнити, що тут йде мова про зменшення привабливості машин в результаті виробництва обладнання за технологіями. Функціональний знос ділять на такі типи: Частковий – обладнання невигідним стає застосовувати для повного циклу виробництва, але воно може ще підійти для якихось певних операцій. Повний – знос викликає те, що обладнання не можна використовувати для виробництва. Воно є придатним лише для застосування в якості запасних частин або списування.

У функціонального зносу буває ще одна класифікація – з причин появи. У ній виділяють такі типи: Моральний знос – поява на ринку більше вдосконаленого обладнання, що використовується аналогічного у виробництві.

Типи морального зносу обумовлюються експлуатаційними або надмірними капітальними витратами.

Економічний знос

Не тільки час і природа впливають на типи зносу. Розвиток економіки та її показників також впливає на знецінення техніки. Знос пов’язаний безпосередньо з такими факторами, як:

зменшення попиту на продукцію, що виготовляється підприємством;

інфляція.

З’являється необхідність купувати сировину за високими цінами, піднімати працівникам заробітну плату, з’являються такі витрати, але не збільшуються на продукцію ціни в розмірі, відповідному затратам.

зростання конкуренції

Зростання по кредитах процентних ставок для організацій, які видаються на певні цілі (наприклад, придбання нового обладнання).

Зміни на сировинних ринках.

Введення обмежень на застосування певних моделей обладнання з екологічних причин.

Втрачати свої властивості і застарівати може як різні групи обладнання, так і нерухомість. В кожному підприємстві є власний повний список того, де знос проявляється. Типи зносу також при цьому мають власну класифікацію.

Типи зносу нерухомості

Дотримання інструкцій і термін експлуатації впливає на стан інструментів. При неправильному або активному їх використанні вони схильні до більше деформацій і втрачають власні первинні властивості. Типи зносу інструменту різні: утворення виїмок; деформація поверхні; викришування; тріщини; пластична деформація; нарости різного характеру. У кожного з них є власні причини і методи усунення пошкоджень. Заходи, які прийняті для боротьби з з’являтимуться зносом інструменту, допомагають збільшити його термін служби і проводити більш якісне виконання робіт.

В результаті постійної експлуатації можуть змінитися форма, розмір і цілісність частин обладнання. Це відбувається з багатьох причин, які дають можливість виділити наступні типи зносу деталей:

 • корозійно-механічний;
 • молекулярно-механічний;
 • механічний.

Відмінна профілактика – це своєчасне змазування деталей незалежно від того, знаходиться обладнання (техніка, машини, верстати і так далі) на складі або в роботі.

Будь-яке спорудження втрачає з часом власну міцність. Продовжити життя можливо, як за допомогою правильної експлуатації, так і реконструкцією або своєчасним ремонтом. Типи зносу будівель бувають такими:

 • Фізичний – вплив зовнішніх факторів і часу на об’єкт.
 • Функціональний – коли будівля не відповідає вимогам, які пред’являються до діяльності цього типу і споруд.
 • Зовнішній – вплив, який чиниться зовнішніми економічними факторами.

Об’єкти при цьому ділять на елементи двох категорій: схильні до швидкого зносу і довготривалі. До першої групи відносять стіни, а до другої – труби, дах і так далі. Типи зносу нерухомості однакові незалежно від характеру її застосування і місця розташування. Різниця тільки в тому, що в різних кліматичних умовах фізичний знос може виникати швидше або повільніше. Також є не тільки типи зносу обладнання, але і способи визначення деформування техніки. Розглянемо їх.

Способи, як визначити знос

Типи зносу часто визначаються як моральний так і фізичний, без більш детального підрозділи на підгрупи. Визначити їх ступінь допоможуть такі способи:

 • прибутковість функціонування – це співвідношення зниження чистого доходу до найбільшого можливого;
 • за терміном життя – це відношення нормативного періоду експлуатації до часу застосування дає зрозуміти, на скільки відсотків техніка втрачає власні початкові властивості;
 • спостереження – це прямий метод визначення зносу (різні випробування);
 • пряме грошовий вимір – це відношення вартості ремонту до ціни нової одиниці техніки;
 • укрупненная оцінка технічного стану – це визначення за спеціальною шкалою зносу.

Кожен з методів більш-менш точно відображає стан об’єктів, однак на практиці прямий метод застосовується набагато рідше, ніж інші.

Способи обліку

Як видно, можна класифікувати і визначити самі різні типи зносу. Амортизацію по ним визначають кількома способами. це:

 • метод зменшуваного залишку;
 • лінійний;
 • пропорційно обсягу виробленої продукції;
 • за сумою років корисного використання.

Всі ці способи використовуються в бухгалтерії підприємств залежно від того, чим займається фірма і який обсяг виробництва у неї. У діяльності і життя кожного підприємства потрібно приділяти велику увагу зносу. Саме завдяки правильному використанню предметів нерухомості і устаткування, своєчасної заміни та ремонту компанія отримує якісні товари з найменш необхідними витратами.

Ми коротко розглянули знос, його типи, способи визначення і обліку. Залишайте свої коментарі або доповнення до матеріалу.

Посилання на основну публікацію