Зміст торгово-технологічного процесу в магазині

Торгово-технологічний процес в магазині – комплекс взаємопов’язаних технологічних і комерційних операцій, що виконуються в певній послідовності – є завершальною стадією все процесу руху товару.
На підприємствах роздрібної-торговельної мережі до здійснення процесу руху товару підключаються різні покупці. В будь якій застовується методів продажів можуть впливати на весь торгово-технологічний процес.
Торгово-технологічний процес можна розділити на три частини:
1. Операції з товарами до пропозиції їх покупцям: розвантаження транспортних засобів; доставка товарів в зону приймання; приймання за кількістю і якістю; доставка в зону зберігання; підготовка до продажу або переправлення в торговий зал; викладка товарів на торгове обладнання.
2. Операції безпосереднього обслуговування покупців: зустріч покупців; пропозиція товару; відбір товарів покупцями; розрахунок за товари; надання покупцям додатковий послуг.
3. Виконання операцій, пов’язаних з додатковим обслуговуванням покупців – ці операції спрямовані на надання покупцям різноманітних послуг, связазнних з придбанням товарів.
Основні принципи торгово-технологічного процесу:
1. Забезпечення комплексного підходу до його побудови.
2. Створення максимальних зручностей для покупців.
3. Досягнення найбільш раціонального використання приміщень і торгово-технологічного обладнання магазину.
4. Створення для працівників магазину сприятливих умов праці і відпочинку.
5. Забезпечити необхідну економічну ефективності роботи магазину.

Посилання на основну публікацію