Завдання мікроекономіки на державному рівні

Головне завданням макроекономічної політики держави є здійснення економічного вибору, обумовленого обмеженістю ресурсного чинника. Будь-яке суспільство, обмежене ресурсами, ставить держава перед вимушеним вибором в плані вирішення наступних питань:

  • які блага виробляти і який обсяг благ краще всього вибрати?
  • за якою технологією виробляти блага, які були обрані в якості пріоритетних?
  • хто – споживач? Кому призначені вироблені блага?
  • який ресурсний обсяг піде на запаси, а якою буде використаний найближчим часом?

Чотири складові макроекономічної політики держави

Сучасну мікроекономічному політику держави умовно прийнято ділити на чотири частини. Під першою частиною мається на увазі аналіз закономірностей попиту споживачів. Дана частина включає в себе мікроекономічному теорію граничної корисності.

Друга частина являє собою всебічний аналіз пропозицій, який ґрунтується, головним чином, на точці зору вивчення конкретної компанії (фірми, організації, підприємства). За допомогою проведення аналізу формуються витрати, але, знову ж таки, виходячи з конкретних умов ринку.

Третя частина спрямована на аналіз попиту і пропозиції, вірніше, на співвідношення цих двох іпостасей в залежності від різноманітності ринкових форм. Мається на увазі два типи ринку: з досконалою конкуренцією і з недосконалою.

Четверта частина являє собою теорію розподілу. Тут протікає аналіз ринків і проблем ціноутворення. Також теорія розподілу розглядає фактори виробництва.

Посилання на основну публікацію