Запаси

Запаси – це активи:

– Використовуються в якості сировини при виробництві готової продукції;

– Використовувані при виконанні робіт, наданні послуг;

– Призначені для продажу (тобто готова продукція і товари);

– Використовувані для управлінських потреб.

Як видно з визначення, готова продукція та товари є частиною запасів. Їх основна відмінність полягає в тому, що готова продукція є кінцевим результатом виробничого циклу, в той час як товари купуються і продаються без переробки.

Оцінка запасів при їх вибутті (споживанні або продажу) здійснюється одним з трьох способів:

– За собівартістю кожної одиниці;

– По середньої собівартості;

– За собівартістю перших за часом придбання запасів (спосіб ФІФО).

Інформація про загальну вартість запасів відображається в бухгалтерській звітності:

– По рядку 1210 бухгалтерського балансу;

– В розділі 4 пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки (форма, рекомендована наказом Мінфіну від 02.07.2010 № 66н).

Більш детальна інформація про запаси відображається в бухгалтерському обліку на рахунках 10 «Матеріали», 11 «Тварини на вирощуванні і відгодівлі», 41 «Товари», 45 «Товари відвантажені», 43 «Готова продукція».

Витрати в незавершеному виробництві є частиною запасів, в бухгалтерському обліку вони відображаються на залишку рахунку 20 «Основне виробництво».

Бухгалтерський облік запасів може вестися з використанням рахунків:

– 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей» (залишок за цим рахунком показує вартість запасів, на які надійшли документи від постачальників, але самі запаси ще не отримані);

– 16 «Відхилення у вартості матеріальних цінностей» (на цьому рахунку відображаються різниці між фактичними й обліковими цінами і сумові різниці, що виникають при придбанні запасів).

аналіз запасів

Основним завданням аналізу запасів є їх оптимізація, оскільки недолік запасів призведе до невиконання виробничої програми (плану продажів і т.п.), а надлишок запасів – до невиправданого висновку з обороту грошових коштів.

Для виконання цього завдання запаси поділяють на три групи, тобто проводять «АВС-аналіз»:

– А – найбільш дорогі запаси, що займають невелику частину складських приміщень, потреба в них невелика;

– С – найбільш дешеві запаси, що займають більшу частину складських приміщень, ці запаси найбільш затребувані;

– В – середні за ціною і за кількістю на складах.

Посилання на основну публікацію