1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Фінанси
 3. Залишкова вартість основних засобів

Залишкова вартість основних засобів

Залишкова вартість основних засобів – це вартість основних засобів (ОЗ), яка обчислюється шляхом знаходження різниці між початковою ціною об’єкта і його амортизацією в період експлуатації. Проводити переоцінку ОС необхідно, так як вартість активів повинна відповідати ринковим показникам. У балансі передбачається спеціальний рядок «Переоцінка необоротних активів», куди вносяться результати проведеної переоцінки.

Види оцінки ОЗ

Основними ресурсами є частина майна, яким організація користується протягом певного часу. Актив представляють до звіту бухгалтера як ОЗ, якщо:

 • об’єкт необхідний для створення власної продукції, а також для управління або надання послуг;
 • не планується подальша реалізація виробленої продукції;
 • в майбутньому очікується прибуток від подібного активу.

За класифікатором основними ресурсами прийнято вважати:

 • будь-які будівлі, споруди;
 • технологічне обладнання, апарати;
 • оргтехніку;
 • обчислювальну техніку;
 • господарські матеріали;
 • інструменти;
 • племінну худобу;
 • вимірювальні прилади.

Основні ресурси, які оформляються у тимчасове користування або в постійне володіння, в бухгалтерської звітності вказуються як «Прибуткові основні ресурси». Крім цього можлива їх оцінка за залишковою, первісної або відновної вартості:

 • первісною вартістю вважається сума реальних витрат компанії на покупку, зведення, створення ОЗ, виключаючи ПДВ і інші податки, які можна відшкодовувати. Будь-яка зміна в обліку бухгалтерії первісної вартості можливо при проведенні добудови будинків, дообладнання, модернізації, реконструкції, часткової ліквідації основних ресурсів;
 • під залишковою вартістю на увазі різницю між первинною ціною і нарахованою амортизацією;
 • відновлювальної вартістю є ціна ОЗ в даних умовах, тобто після завершення переоцінки.

В організацію активи можуть надходити з таких джерел:

 • в ході будь-якого будівництва;
 • при оформленні договору міни;
 • шляхом покупки;
 • від інших засновників як внесок до статутного фонду;
 • при безкорисливої ​​передачі.

Необхідність переоцінки

Переоцінка дозволяє уточнювати відновну вартість ОЗ і підводити їх до ринкових параметрах. При придбанні компанією верстата за 100 тис. грн. рік назад, нарахована амортизація складе 5 тис. грн. Тому в рядку «Основні засоби» потрібно відобразити 95 тис. грн., тобто заалишкову вартість. Якщо на ринку з’явилися нові верстати, то продати застаріле обладнання, швидше за все, вийде тільки за 80 тис. грн. Переоцінка дозволить врахувати ринкову ціну верстата (80 тис. грн.), Дотримати достовірність і повноту інформації при складанні фінансових звітів.

Переоцінка основних ресурсів здійснюється компанією добровільно. Переоцінку можна проводити лише щодо тих ОЗ, які належать підприємству на правах власності. Періодичність проведення подібних заходів – 1 раз за 12 місяців. Виконують переоцінку за допомогою перерахунку початкової і відновної (або поточної) вартості, а також усього розміру амортизації, яка нарахована за час застосування даного об’єкта.

Правила переоцінки

Переоцінці підлягають всі ОЗ, якими володіє компанія. По завершенні перевірки, відновну вартість вважають первісної. Результати виконаної переоцінки не вносять в бухгалтерську звітність минулого року, а використовують при зборі даних про баланс в бухгалтерських звітах на січень звітного року. Відбивається переоцінка на рахунках таким параметром, як амортизація. Вона передбачає поступове перенесення вартості ОЗ на продукцію, що випускається компанією продукцію, надані послуги. Подібний механізм створює потік грошових ресурсів, які в майбутньому можна направляти на поповнення основного фонду.

Якщо компанія випускає і реалізує товари, то вона може визначати собівартість продукції, що випускається. При додаванні до цього показника розміру планованого прибутку, виходить підсумкова ціна товару. Якщо відразу списати витрати, що пов’язані з собівартістю товарів, вартість продукції підвищиться в кілька разів. Тому їй складно буде конкурувати з аналогічними товарами, пропонованими іншими компаніями.

Суму амортизації визначають помісячно по кожному параметру окремо. Амортизацію проводять протягом усього часу, протягом якого будуть використовувати ОЗ, починаючи з першого дня експлуатації об’єкта. Чи не нараховують амортизацію за тими основними засобами, у яких не відбуваються зміни споживчих властивостей в процесі їх використання. це:

 • земельні ділянки;
 • музейні експонати;
 • колекції;
 • об’єкти природокористування.
ПОДІЛИТИСЯ: