1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Залишкова вартість майна

Залишкова вартість майна

Залишкова вартість (далі ЗВ) майна розраховується як первісна вартість активів під час всього експлуатаційного терміну, з якої повинен бути віднято нарахований знос – амортизація.

Амортизаційним майном є матеріальні і нематеріальні цінності, що належать компанії на правах власності і використовуються для отримання доходу. Амортизація може бути нарахована відповідно до строків корисного застосування об’єкту основних засобів

Срок корисного застосування – це період, за який об’єкт основних засобів може бути експлуатувати з метою вирішення необхідних завдань діяльності компанії і приносити їй прибуток. Тому компанії необхідно відшкодовувати собі збитки, які мають відношення до купівлі основних засобів під час його корисного застосування.

Строк корисного використання розраховується на період надходження об’єкта в залежності від наступних моментів:

 Очікуваний термін застосування даного об’єкта згідно із передбачуваними обсягами потужності;
 очікуваний фізичний знос, який безпосередньо залежить від експлуатаційного режиму (числа змін), природного положення і дії агресивного середовища, ремонтних систем;
 нормативно-правові та інші обмеження застосування даного об’єкта (наприклад, орендний термін).

Строк корисного використання основного капіталу – це період, під час якого компанії необхідно відшкодувати собі все початкові витрати. Який обсяг таких відшкодувань? Щоб визначити конкретну суму відрахувань на амортизацію, яка повинна бути повернена компанією за звітний період, використовуються різні способи нарахування амортизації.

Потрібно відзначити, що нарахування амортизації з метою оподаткування проводиться компанією методом, який визначається наказом про облікову політику для складання фінансових звітів. Він може бути переглянутий лише в разі зміни очікуваних способів отримання фінансових переваг від його застосування.

У бухгалтерському обліку ЗВ не завжди збігається з реальною вартістю об’єкта. Тому щоб привести ЗВ об’єкта, яка буде відповідати його ринковій вартості, необхідно зробити переоцінку.

Розрахунок ЗВ роблять в першу чергу аудитори та бухгалтери. Основні засоби перебувають на балансі ЗВ, тому їх ще іноді називають балансовою вартістю.

Як розраховується залишкова вартість

Основний капітал підприємства переноситься на готову продукцію декількома частинами протягом тривалого часового відрізку, який включає в себе кілька організаційних груп. Тому основний капітал враховується таким чином, щоб була можливість продемонструвати і підтримку початкового стану, і поступову втрату вартості.

Для того щоб визначити вартість основного капіталу необхідно виділити кілька її видів. Фактичні витрати на покупку майна показані в графі її первісної вартості. Вона не може бути змінена протягом всього експлуатаційного періоду основного капіталу, виключення тут становлять лише випадки, коли проводиться реконструкція або часткова ліквідація.

Оцінювання основного капіталу по ЗВ потрібно для визначення його стан в період застосування, а також для того, щоб була можливість звести бухгалтерський баланс. Розрахунок проводиться за такою формулою:

З ост = С перший. – І

Дана формула дозволяє проводити розрахунок також і відновної вартості. Вона дорівнює витратам на виготовлення і придбання схожого основного капіталу в нинішніх умовах. Для того щоб розрахувати відновну вартість основного капіталу, необхідно здійснити переоцінку методом індексування і прямого перерахунку за діючими цінами на ринку.

Аналізуючи основні засоби по ЗВ, потрібно провести розрахунок ЗВ на кінець року. Для цього слід провести розрахунок за такою формулою:

Упоряд (к) = Упоряд (н) + Сввед – Свиб

де
Упоряд (к) – це ЗВ власність на кінець року,
З ост (н) – ЗВ власності на початок року,
Сввед – вартість основного капіталу, що надходить на рахунок протягом всього року,
Свиб – вартість основного капіталу, який йшов з рахунку протягом року.

Так як обсяг ЗВ основного капіталу на початку і кінці року може значно відрізнятися, для аналізу необхідно розрахувати їх середнє значення ЗВ. Розрахунок здійснюється таким чином:

Упоряд (ср) = (Упор (сум) + Упоряд (слід)) / (N + 1)

де
Упоряд (ср) – це середнє значення ЗВ основного капіталу,
Упоряд (сум) – сумарні дані ЗВ основного капіталу по стані на 1 число кожного місяця періоду,
Упоряд (слід) – сумарний показник ЗВ по стані на 1 число місяця, наступного після звітного періоду,
N – кількість місяців.

ПОДІЛИТИСЯ: