Забезпечення виконання зобов’язань

Забезпечення виконання зобов’язань:
1. Неустойка (штраф, пеня) – має бути зафіксовано розпискою.
2. Утримання.
3. Порука – за договором поруки поручитель зобов’язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання останнім його зобов’язань повністю або в частині.
4. Банківська гарантія – в силу банківської гарантії банк або інша кредитна установа дають на прохання господарюючого суб’єкта письмове зобов’язання сплатити кредитору цього суб’єкта грошову суму за пред’явленням їм письмової вимоги.
5. Завдаток – зізнається грошова сума, що видається однією з договірних сторін у рахунок належних з неї за договором платежів другій стороні в підтвердження укладення договору і забезпечення його виконання (завжди в письмовій формі). У разі невиконання зобов’язань завдаток повертається в подвійному розмірі! З завдатку не сплачується ПДВ.
6. Застава – є правовідношення, в силу якого кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов’язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами (третя черга). Предметом застави може бути майно та майнові права, незаборонені в цивільному обороті. Гроші не можуть бути предметом застави.
7. Квазі-заставні угоди – в зв’язку зі складнощами застосування застави на практиці використовуються договору купівлі-продажу з умовою. Кредитор і боржник замість договору застави укладають договір купівлі-продажу майна, фактично виконує роль застави під відкладальною умовою, тобто виникнення прав та обов’язків ставиться в залежність від обставини, щодо якої невідомо станеться вона чи ні.
8. Безакцептне списання суми боргу з рахунку боржника – дана дія можливо за умови письмового повідомлення клієнта своєму банку про наявність в договорі з третьою особою умови про безакцептне списання, свою згоду на це списання, а так же зведення про те, за яку продукцію кредитор має право списувати суму в безакцептному порядку.

Посилання на основну публікацію