Характерні риси сучасного світового господарства

  • Переміщення різних видів капіталу (фінансових ресурсів, технологій і персоналу) між країнами.
  • Збільшення міжнародних форм виробництва в компаніях, розташованих в різних країнах (освіта спільних і транснаціональних компаній).
  • Економічна політика держави, яка передбачає підтримку міжнародного товарообігу на одно- і багатосторонній основі.
  • Поява економіки відкритого типу в рамках міждержавних об’єднань і багатьох країн.

У світовій економіці дуже часто зустрічається таке поняття, як відкрита економіка. Їй характерні наступні особливості:

Вона інтегрована в систему світових господарських зв’язків, при яких будь-який суб’єкт господарювання має право проводити експортно-імпортні операції та укладати фінансові угоди.
Країна з відкритою економікою відкриває свої кордони для вільного імпорту товарів і фінансових ресурсів з інших держав, а також вона вільно експортує свою продукцію в інші країни.

Відкрита економіка має такі переваги

1) Відбувається поглиблення міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва.

2) Ресурси розподіляються більш раціонально і ефективно використовуються.

3) Країни використовують світовий досвід через систему міжнародних економічних відносин.

4) Посилюється конкуренція між внутрішніми виробниками на тлі високої конкуренції на світовому ринку.

Таким чином, міжнародні відносини і світова економіка має величезне значення для успішного розвитку країн.

Посилання на основну публікацію