Характеристики женевського векселя

* Абстрактність означає, що зобов’язання по векселем не залежать від подій, в результаті яких він з’явився. Так, якщо вексель з’явився в результаті торгової угоди, що не відбулася з яких-небудь причин, то він не втрачає сили.

* Безумовний характер вексельного зобов’язання. Платіж не може бути обумовлений настанням будь-яких подій, а якщо вони вказані в векселі, то вважаються ненаписаними. Це означає, що вексель, який має вексельну силу (є справжнім і складений за формою), повинен бути сплачений повністю і без дотримання будь-яких умов.

* Безперечний характер означає, що стягнення за векселем може бути накладено на всіх зобов’язаних за даним векселем осіб без суду ( «суперечки») в результаті здійснення акту протесту в нотаріальному порядку.

* Обертаємість – це можливість багаторазової передачі векселя з рук в руки, тобто индоссирования, передачі прав за цінним папером за допомогою особливого передавального напису, індосаменту, яка, як правило, відбувається на зворотному боці документа або на додатковому аркуші, аллонже. Будь-вексель може бути переданий за індосаментом, навіть якщо при його видачі це не обумовлювалося.

Векселедавець може позбавити вексель можливості передачі його за індосаментом, помістивши в його текст застереження «не по наказу». Якщо таке застереження зроблена одним з індосантів, то вексель не втрачає можливість бути переданим за індосаментом, але знімає з індосанта відповідальність за платіж.

Згідно ЕВЗ індосамент повинен бути простим і нічим не обумовленим. Будь-яка умова, що обмежує індосамент, вважається ненаписаною. Індосамент буває:

– Іменні, він містить вказівку особи, на користь якої переуступается вексель.

– бланкові, якщо він не містить вказівки особи, на користь якої передається, або взагалі сам індосамент складається з одного лише підпису векселедержателя.

* У вексельній строгість. Реквізити визначені законами про векселі. Відсутність хоча б одного з них позбавляє вексель юридичної сили, за винятком таких випадків:

– Якщо у векселі не вказано строк платежу, то він підлягає оплаті за пред’явленням.

– Якщо у векселі не вказано місце платежу, то місцем платежу і одночасно місцем проживання платника буде вважатися місце, позначене поруч з найменуванням платника.

– Якщо не вказано місце складання векселя, вважається, що вексель складено в місці, позначеному поруч з найменуванням векселедавця.

Особливою суворістю відрізняється процедура стягнення вексельних боргів.

Посилання на основну публікацію