Взаємозамінні товари

Види взаємозамінності:
1. Абсолютна – один товар може бути повністю замінений іншим. У цьому випадку гранична норма заміщення постійна. Знайти рішення рівноваги можна.
2. Відносна: чай і каву, масло і маргарин. Зростання ціни на один товар веде до зростання попиту і цін на інший.
Якщо два товари взаємозамінні, то між ціною на один і попит на іншій існує прямий зв’язок. Величину прямого зв’язку можна розрахувати за допомогою коефіцієнта перехресної еластичності. Якщо він більше нуля, то попит на один товар і ціна на інший змінюються в одному напрямку. Якщо коефіцієнт прямує до нескінченності, то товари абсолютно взаємозамінні (субститути).
Облік взаємозамінності і взаємодоповнюваності товарів дозволяє здійснити ефективну цінову стратегію фірми.

Посилання на основну публікацію