Внутрішній опціон: визначення

Внутрішній опціон – це контракт, що дає можливість держателю або емітенту зробити будь-які дії щодо протилежного боку. Внутрішній опціон є частиною структури облігації. Один із прикладів – відклична облігація, що дозволяє емітенту викупити цінний папір у власника в будь-який час або в той час, який передбачено контрактом. Продати цінний папір окремо від внутрішнього опціону неможливо. Оцінка акцій з вбудованими опціонами є більш складною, тому як опціон може збільшувати або знижувати ціну облігації в залежності від можливостей, які він дає.

З якими облігаціями продається внутрішній опціон?

Облігації, які використовуються як борговий інструмент для залучення коштів в компанію, зазвичай продаються саме з внутрішнім опціоном. В угоді між продавцем і покупцем прописуються умови і обмеження деривативу. Наприклад, опціон досягає «зрілості» в певну дату, аж до якої він не може бути реалізований власником.

Крім відкличні облігацій деякі компанії випускають облігації з правом дострокового погашення, які є антиподом – власник може продати цінний папір, коли вважатиме за потрібне. Відкличні облігації приносять користь емітентам, які викуповують їх у періоди падіння процентних ставок, щоб рефінансувати. Облігації з правом дострокового погашення, навпаки, вигідні для власників, які фіксують максимальний прибуток в період підвищення ставок. Тому в першому випадку внутрішній опціон буде сприяти зниженню вартості облігації, а в другому – підвищення.

Конвертовані облігації, що дозволяють власникові зробити обмін на акції, теж включають внутрішній опціон. Вартість такої облігації підвищується в міру того, як зростає ціна акцій емітента. Прибуток непропорційна ризику, який несе власник конвертованій облігації, тому як він отримує вигоду не тільки від зростання активів фірми, але і від періодичних процентних виплат. Тому конвертовані облігації стоять зазвичай вище, ніж, наприклад, відкличні.

Різні варіанти внутрішніх опціонів продаються з іншими паперами – деякі з них досить складні і можуть бути використані тільки в специфічних умовах. Інвестору важливо уважно ознайомитися з умовами контракту, щоб зрозуміти, як внутрішній опціон може впливати на ціну облігації. Наприклад, купуючи відкличну облігацію, інвестор ризикує – емітент може викупити її, не провівши взагалі ніяких платежів на користь інвестора. Тому інвестори прагнуть обумовлювати умова, що викуп можливий лише після закінчення деякого часу.

Для визначення вартості внутрішнього опціону аналітики перш розраховують ціну самої облігації. Опціони торгуються на ринку відкрито, що дозволяє розраховувати на достовірність оцінки. Аналітики також беруть до уваги переваги, що надаються опціонами – це значимий фактор оцінки.

Посилання на основну публікацію