Витрати виробництва в короткостроковому періоді

У діяльності фірми поділяють короткостроковий (період часу, протягом якого хоча б один з факторів виробництва постійний, як правило – капітал) і довгострокові (всі фактори змінні) періоди.
У короткостроковому періоді загальні витрати розпадаються на постійні (FC) і змінні (VC).
Постійні витрати – витрати, які не залежать від обсягу виробленої продукції. Їх фірма несе, навіть якщо виробництво стоїть: орендна плата, охорона, відшкодування кредиту, комунальні послуги, заробітна плата.
Змінні витрати – витрати, пов’язані з обсягом виробленої продукції. З ростом обсягів виробництва змінні витрати зростають: витрати на сировину, матеріали, заробітна плата робітників, частина комунальних витрат.
TC = VC + FC
Розподіл на постійні і змінні відноситься і до середніх витрат.
AFС – середні постійні витрати. AFС = FC / Q
Динаміка AFС пояснюється тим, що якщо випускається мала кількість продукції на них падає вся тяжкість FC. При зростанні обсягів виробництва AFС знижується і прагнути до нуля.
AVC – середні змінні витрати. AVC = VC / Q
Динаміка AVC, а, відповідно, і АТС пояснюється законом спадної продуктивності (віддачі): якщо є хоча б одна постійна витрата виробництва (капітал), то при збільшенні змінних витрат (праця) середня продуктивність змінних витрат буде зростати (AVC знижуються), а потім , з деякого обсягу, продуктивність буде знижуватися, а AVC рости.
Вид кривої ATC визначається видом AVC і AFС. AVC приймає мінімальне значення при певному обсязі V1, а далі зростає, а AFС продовжує знижуватися до тих пір, поки зниження AFС НЕ буде компенсовано зростанням AVC при обсязі V2.
V2 більше V1, тобто: ATC приймають своє мінімальне значення при великих обсягах випуску, ніж AVC.
ATC = AVC + AFС
MC – граничні витрати – елемент змінних витрат, так як пов’язані з виробництвом додаткової одиниці продукції.
MC перетинають AVC і ATC в точці їх мінімуму, тобто: коли MC рівні AVC або ATC.

Посилання на основну публікацію