Витрати виробництва в довгостроковому періоді

У довгостроковому періоді динамічних витрат визначається ефектом масштабу виробництва, який може бути позитивним, негативним або постійним.
При позитивному масштабі виробництва розширення виробництва і залучення додаткових капітальних ресурсів призводить до зниження середніх витрат у довгостроковому періоді у міру зростання обсягів виробництва.
Зниженню ATC сприяє ряд факторів:
1. Спеціалізація праці та управлінського апарату.
2. Ефективність капіталу (великі підприємства можуть купувати високопродуктивні, але дуже дорогі верстати).
3. Використання високоякісних супутніх товарів.
При негативному масштабі виробництва середні витрати зростають.
При постійному ефекті масштабу розширення виробництва і залучення додаткових капітальних ресурсів середні витрати в довгостроковому періоді не змінюються при збільшенні обсягів виробництва.
Характер ефекту масштабу виробництва визначає структуру галузі:
1. Фірми мінімізують свої середні витрати в довгостроковому періоді, як при маленьких, так і при великих обсягах випуску. Це означає, що в даній галузі будуть однаково ефективні, як дрібні фірми, так і великі. Наприклад, фармацевтична промисловість.
2. Підприємства мінімізують свої ATC при великих обсягах виробництва. Отже, ефективні великі підприємства: природні монополії, інфраструктурні підприємства, газо-водо постачання і так далі).
3. Підприємства мінімізують свої ATC при малих обсягах виробництва. Отже, ефективні малі фірми. Наприклад, сфера послуг.

Посилання на основну публікацію