Виручка від реалізації продукції

Виручка від реалізації продукції – це один з показників характеристики діяльності підприємства. Виручка в своєму загальному значенні являє собою кількість грошових коштів або інших цінностей, які компанія може отримати за певний час своєї діяльності, ведучи реалізацію товарів і послуг. Не варто плутати виручку з прибутком – прибуток визначається як виручка за вирахуванням виробничих витрат. Виручка від реалізації продукції є одним з елементів загальної виручки підприємства, поряд з виручкою від ведення фінансової та інвестиційної діяльності.

Розглянемо, більш детально, що означає термін виручка від реалізації продукції.

Виручка (оборот, обсяг продажів) – кількість грошових коштів або інших благ, одержуваних кoмпаніей за певний період її діяльності, в основному за рахунок продажу товарів або послуг своїм клієнтам. Виручка відрізнялися від прибутку, оскільки прибуток – це виручка мінус витрати (витрати), які компанія понесла в процесі виробництва своїх продуктів. Приріст капіталу в результаті збільшення з якоїсь причини вартості активів підприємства до виручки не відноситься. Для благодійних організацій виручка включає загальну вартість отриманих грошових подарунків.

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) включає в себе грошові кошти або інше майно в грошовому вираженні, одержану або належну в результаті реалізації товарів, готової продукції, робіт, послуг за цінами, тарифами відповідно до договорів.

При цьому діяльність підприємства можна характеризувати за кількома напрямками:

  • виручка від основної діяльності, яка надходить від реалізації продукції (виконаних робіт, наданих послуг);
  • виручка від інвестиційної діяльності, виражена у вигляді фінансового результату від продажу поза оборотних активів, реалізації цінних паперів;
  • виручка від фінансової діяльності.

Загальна виручка складається з виручки пo цим трьом напрямам. Однак основне значення в ній віддається виручці від основної діяльності, що визначає весь сенс існування підприємства.

Особливості підрахунку

Виручка від реалізації продукції бухгалтерському обліку застосовують два основні методи підрахунку виручки:

Касовий метод – виручкою вважається надійшла на рахунки або в касу підприємства грошова оплата або отриманий в плату зобов’язань товар (бартер).

Метод нарахування – виручка нараховується тоді, коли у споживачів виникають зобов’язання по оплаті продукції або послуг підприємства. Найчастіше нарахування відбувається в момент відвантаження споживачеві продукції або подання послуг.

Будь-який, навіть самий маленький виробництво, організовує свою діяльність таким чином, щоб в кінцевому підсумку отримати зі свого доходу. Виручка від реалізації продукції – це все гроші, які прийшли на рахунок компанії після продажу продукції, робіт або послуг. Вона є основним джерелом не тільки доходів, але і засоби для відшкодування всіх витрат. Відповідно, чим більше дохід, тим краще для компанії. Слід зазначити, що доходи компанія може отримати не тільки на своїй основній діяльності, а й на так званих неторгових операцій. Це може бути вільним вручати приміщення в оренду, доходи від операцій з цінними паперами і т.д. Інші доходи від продажів – це ще один спосіб отримання додаткового доходу, наприклад, ті, які пов’язані з реалізацією вибулих основних засобів і матеріалів.

Економічна сутність прибутку та його види

Кожна компанія хоче дохід від продажів був якомога більше. Але це не завжди, тому що його розмір залежить від багатьох факторів, які в кінцевому підсумку і дають певну суму доходу. З цих же показників, це залежить від того, наскільки швидко виручені кошти підуть в розпорядження компанії. Це дуже важливо, тому що це частина його піде на погашення боргів, покупку необхідної сировини, платити орендну плату, зарплату, податкові відрахування в бюджет і позабюджетні фонди і т.д. Іншими словами, продажу тільки частково є доходом. Тільки після того, як все буде проведена оплата, можна говорити про чистий прибуток підприємства. Одним з найбільш важливих факторів, що впливають на розмір доходів і темпи його доходів, є процес ціноутворення. Ціна товару визначається виходячи зі співвідношення попиту і пропозиції. Це свого роду компроміс між можливостями покупця і продавця бажань.

Відповідно, тим швидше буде знайдений цей компроміс, тим швидше ви можете розраховувати на отримання доходів. Говорячи про інші фактори, що впливають на зміну розміру виручки від продажу продукції, робіт і послуг, слід зазначити наступне: обсяг і швидкість продукції (робіт і послуг), асортимент продукції, що випускається (робіт, послуг), якість товарів (робіт, послуг), термін поставки (виконання), дотримання договірних зобов’язань і дати документів. 

Якщо виручка від реалізації продукції визнається в момент відвантаження продукції, вказівка ​​послуг і виконання робіт, обов’язок зі сплати податку виникає негайно, незалежно від того, коли гроші від клієнта були отримані. У цьому випадку компанія може створити резерв по сумнівних боргах, які йдуть на створення засобів до оподаткування. Під сумнівної заборгованості означало незабезпечені покупці боргу, відповідно до якого термін платежів закінчився. Таким чином, виручка від реалізації продукції та інших видів діяльності – це кошти, які забезпечують підприємство стабільність. У разі, якщо з якої-небудь причини, то дохід не надходить в розпорядження, компанія може зазнати серйозних втрат.

Методи оцінки і розрахунку

В процесі своєї господарської діяльності організації (компанії) отримує дохід. Дохід у вигляді грошового потоку класифікуються залежно від діяльності організації (підприємства): основний (звичайної), інвестицій і фінансів.

Дохід від операцій – це виручка від реалізації (продажу) продукції (робіт, послуг).

Дохід від інвестиційної діяльності – це фінансовий результат від продажу необоротних активів, реалізації цінних паперів.

Доходи від фінансової діяльності включає в себе результат від розміщення облігацій серед інвесторів і акцій компанії.

Продажі включають в себе суму грошових коштів, отриманих в оплату продукції, товарів, робіт, послуг, що надаються. Виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) є основним джерелом грошових коштів в компанії.

Фактори зміни

Виручка від реалізації продукції – є основним джерелом грошових коштів і формування власних фінансових ресурсів на діючих підприємствах.

Поняття «дохід від продажів і методів визначення моменту реалізації» мають важливе значення для розрахунку фінансових показників.

У вітчизняній практиці існує два методи визначення моменту реалізації:

  • для судноплавства – нарахування;
  • оплати – касовий метод. (Дохід визначається після отримання грошей готівкою або на банківський рахунок організації. Цей метод використовується для цілей оподаткування малого бізнесу.

Всі організації, за винятком невеликої, слід використовувати метод нарахувань

а також вести облік доходів від реалізації продукції після відвантаження продукції, товарів, робіт і послуг.

Дохід вважається і поетапної оплати роботи, яка виконується з тривалим виробничим циклом, як тільки доступних стадій в секторах будівництва, науково – дослідження та розробки – проектні роботи.

Малі підприємства можуть бути відображені в обліку виручки від продажів в обсязі його платежу. Це організації, які мають дату визначення доходу (швидкість реалізації), в середньому за попередні чотири квартали, сумарна виручка від реалізації товарів (робіт, послуг), за винятком податку на додану вартість не перевищувала один мільйон рублів для кожного чверть.

Відображення в бухгалтерському обліку

У бухгалтерському обліку виручка визначається як поставки.

Якщо компанія визнає виручку від продажів після відвантаження продукції, товарів, робіт і послуг, податкові зобов’язання виникають незалежно від факту отримання грошей від клієнтів (боржників). У таких випадках організація має право на створення резерву по сумнівних боргах, який створюється з прибутку до оподаткування. Сумнівним боргом вважається дебіторська заборгованість, не забезпечені гарантіями терміну погашення яких минув.

Вибір методу визнання доходу від продажу має велике значення для оцінки фінансового стану організації (підприємства). При виборі нарахувань організації (підприємства) слід враховувати необхідність наявності оборотних коштів для сплати податків ще до грошей від клієнтів приймаються. Метод грошових коштів вирішує цю проблему, але не дозволяє створити резерв по сумнівних боргах.

Посилання на основну публікацію