Виручка

Виручка – це надходження (у вигляді грошових коштів або майбутніх вигод) від продажу товарів, роботу або послуг. Виручка – найбільш загальний показник фінансових результатів організації.

У бухгалтерському обліку під виручкою частіше розуміють не будь-яке надходження від продажу, а надходження від основної діяльності, тобто діяльності, заради якої створено підприємство. Решта надходження називають доходами і витратами (інший дохід, процентний дохід).

Відповідно до правил бухгалтерського обліку, виручка визнається в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині надходження грошових коштів та іншого майна та (або) величини дебіторської заборгованості. У бухгалтерської звітності (Звіті про прибутки і збитки) виручка вказується за мінусом непрямих податків, зокрема ПДВ, що включаються до вартості товарів, але фактично утримуються продавців з покупця для перерахування в бюджет.

Іншою особливістю відображення виручки в звітності є те, що не завжди сума, отримана від покупця, буде для організації виручкою в повному обсязі. Так, при комісійній торгівлі продавець (комісіонер) отримує від покупця виручка, в якій його винагорода складає лише невелику частину, а решта суми підлягає передачі комітенту. Для комісіонера виручкою буде тільки його винагорода.

Виручка виникає у організації не тільки при продажу товарів за гроші, а й, наприклад, при міні (бартері). У цьому випадку виручка визначається виходячи з вартості товарів (цінностей), отримані або підлягають отриманню організацією.

Виручка визнається в бухгалтерському обліку при наявності таких умов (ПБО 9/99):

а) організація має право на отримання цієї виручки (що випливає з конкретного договору);

б) сума виручки може бути визначена;

в) є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації;

г) право власності (володіння, користування і розпорядження) на продукцію (товар) перейшло від організації до покупця або робота прийнята замовником (послуга надана);

д) витрати, які вироблені або будуть проведені у зв’язку з цією операцією, можуть бути визначені.

Зазвичай виручка визнається без щодо фактичного надходження грошових коштів (метод нарахування). Однак для малих підприємств передбачена можливість враховувати виручку в міру надходження грошових коштів (касовий метод).

Посилання на основну публікацію