Виробнича стратегія фірми в довгостроковому періоді

У довгостроковому періоді всі фактори виробництва змінні, тому фірма може вибрати собі будь-яку траєкторію розвитку.
Якщо відстань між ізоквантой знижується, це свідчить про те, що існує зростаюча економія від масштабу, тобто: збільшення випуску досягається при відносній економії ресурсів. Треба збільшити обсяги виробництва, так як це призводить до відносної економії наявних ресурсів.
Якщо відстань між изоквантой збільшується, це свідчить про знижується економії від масштабу. Подальше нарощування недоцільно. Мінімально ефективний розмір підприємства вже досягнуто.
Якщо збільшення виробництва вимагає пропорційного зростання ресурсів – це постійна віддача від масштабу виробництва.
Таким чином: изокванта дозволяє не тільки економно використовувати наявні ресурси для досягнення даного обсягу виробництва, а й визначити мінімально ефективний розмір підприємства в галузі.
Перетин изоквант з ізокостою дозволяє визначити не тільки технологічну, а й економічну ефективність.

Посилання на основну публікацію