Виплати за державними позиками

Види державних позик за характером виплат дохідних коштів: дисконтні, процентні та виграшні.

Процентні запозичення мають на увазі наявність певного відсотка, який і визначає дохід по борговому зобов’язанню. Ставка може бути як фіксованою, так і плаваючою. Плаваюча змінюється зазвичай в залежності від ситуації на фінансовому ринку, а саме – від пропозиції і попиту про кредитах. Виплата доходів за зобов’язаннями з процентною ставкою здійснюється за допомогою купонів. Частота виплати встановлюється в індивідуальному порядку.

Виграшні позики на увазі виплати після проведення тиражу. При такому підході дохід отримують тільки власники виграли тираж облігацій.

Дисконтний займ – це такий займ, який дозволяє придбати цінні папери зі знижкою, а погасити вже за вартістю номіналу. Різниця між ціною купівлі та ціною погашення – це і є дохід кредитора. Для дисконтних паперів не передбачена система купонів, тому часто їх називають облігаціями з нульовим купоном.

Погашення заборгованості може відбуватися декількома шляхами: частинами або одноразовою виплатою. Погашення боргу по частинах передбачає, в свою чергу, кілька варіантів. Перший – погашення протягом декількох років, виплати рівними частинами. Другий – погашення сумами, зростаючими з часом. Третій – з поступовим зменшенням суми. Другий і третій варіант можуть бути зручні в тих ситуаціях, коли передбачається ймовірне збільшення, або навпаки, зменшення національного доходу.

Погашення державних позик може відбуватися довгостроково, якщо таке право передбачено стороною-кредитором.

Виходить, що договір державної позики – це особливі фінансові відносини, що включають в себе досить велике кількість різних економічних операцій.

Різноманітність можливостей для фінансових відносин дозволяє створювати максимально комфортні умови для залучення коштів інвесторів, як до державного бюджету, так і організаціям, які потребують серйозному міжнародному кредитуванні. Безліч методів організації боргових зобов’язань забезпечує врахування інтересів як фізичних, так і юридичних осіб.

Проте, державні запозичення вимагають особливого контролю. Він поширюється як на процес погашення зобов’язання, так і на процес залучення коштів.

Виділяють два основних принципи залучення позикових коштів:

  • мінімальна вартість кредиту;
  • максимальна стабільність державних цінних паперів на ринку;

Для випуску державних кредитів потрібно безліч важливих умов:

  • присутність у фінансовому просторі кредиторів, що мають достатню кількість вільних коштів;
  • достатній авторитет держави;
  • створення зацікавленості інвесторів в участі в програмах надання державних позик;
  • можливість своєчасної виплати кредиту.

У держави існує кілька джерел погашення кредитів:

  • інвестування коштів в проекти високої прибутковості;
  • податкові надходження;
  • скорочення державних витрат;
  • залучення нових кредиторів (проведення рефінансування);
Посилання на основну публікацію