Виписка банку з розрахункового рахунку

З метою контролю за рухом грошових коштів і їх залишками банк видає підприємству виписку з розрахункового рахунку. Терміни видачі встановлюються між банком і підприємством.
Отримавши виписку, бухгалтер:
– Підбирає відсутні документи;
– Перевіряє правильність зарахування і зняття грошей. Якщо будуть встановлені помилки, банку пред’являється претензія, а сума переноситься на рахунок «розрахунки за претензіями» 76-2;
– Опрацьовує документи, проставивши на них проводки або коди рахунків. Ці ж рахунку проставляються на полях виписки;
– Опрацьовані документи записують в разработочной відомість для угруповання по рахунках. Відомість відкривається на кожну виписку, записи роблять по дебіту і кредиту.
Примітка: при обробці виписки необхідно пам’ятати, що для банку розрахунковий рахунок є пасивним, тому операції по дебіт виписки записують в разработочной відомість по кредиту і навпаки.

Посилання на основну публікацію