Вимоги, що пред’являються до технологічною схемою планування магазину

Вимоги, що пред’являються до технологічною схемою планування магазину:
1. Створювати умови безперешкодного вибору товарів у мінімальний термін.
2. Самообслуговування при продажу більшості товарів.
3. Оптимальне використовувати торгову площу.
4. Створювати необхідні умови працівникам магазина для раціональної організації торгово-технологічного процесу.
Планування приміщень зберігання і підготовки товарів до продажу залежить від типу і розміру магазину. Для розвантаження транспортних засобів у магазинах встановлюють рампи або дебаркадери. Приміщення приймання повинні примикати до місця розвантаження. У магазині може виділятися зона для товарів, які прибули в поза робочий час. Зона для приймання товарів повинна бути пов’язана з приміщеннями для зберігання і підготовки товарів до продажу і повинна мати по можливості найкоротший зв’язок з торговим залом для доставки товарів в торговий зал, який надійшов в тарі-обладнанні.
Розмір, площа і склад приміщень для зберігання тари залежать від асортименту реалізованих товарів і встановлюються СНиП, а охолоджувані камери повинні влаштовуватися у вигляді єдиного блоку. Приміщення для зберігання тари оснащуються відповідним технологічним обладнанням.
Розміри приміщень підготовки товарів до продажу встановлюються СНиП. Вони повинні мати добрий зв’язок із зоною приймання і зберігання товарів і торговим залів, повинні оснащуватися обладнанням для фасування, нарізки, етикетування.

Посилання на основну публікацію