Відповідальне зберігання

Під відповідальним зберіганням мається на увазі передача власником свого майна під опіку третьої сторони за певну винагороду. На зберігання можуть передаватися найрізноманітніші цінності, починаючи від техніки і закінчуючи транспортними засобами. Приймаюча сторона, яка називається зберігачем, повинна забезпечити збереження довіреного їй на визначений строк майна. Але при цьому його власник, званий поклажедателем, повинен своєчасно оплатити вартість послуг зі зберігання.

Також відповідальне зберігання має місце, якщо одна зі сторін договору поставки не прийняла майно, яке було передано їй. В такому випадку майно залишається у покупця до тих пір, поки постачальник не забере його назад. Причому сторона повинна забезпечити збереження майна на весь період його зберігання.

Ще одна ситуація, в якій застосовується відповідальне зберігання, пов’язана передачею предмета стягнення або забороненого майна (наприклад, контрафактної продукції) третій особі.

Особливості договору відповідального зберігання

Відповідальне зберігання більшості випадків об’єктом відповідального зберігання виступає цінне майно. Тому в договорі необхідно чітко прописати відповідальність зберігача у разі заподіяння йому шкоди. Як показує практика, найбільше складнощів виникає при оцінці майна. Якщо це товар, автомобіль або інші матеріальні активи, то визначити їх вартість нескладно. Але якщо на зберігання були передані документи, то додатково необхідно оцінити ризики підприємства від їх втрати або розголошення.

Також в угоді слід відобразити домовленості сторін за такими позиціями:

  • перелік прийнятих на зберігання цінностей;
  • умови, в яких потрібно зберігати майно;
  • термін, на який воно передається. Також можливий варіант повернення цінностей на першу вимогу їх власника;
  • розмір винагороди зберігача;
  • система штрафних санкцій, що включає в себе відповідальність за зберігання майна в невідповідних умовах, його пошкодження або втрату;
  • порядок дострокового розірвання угоди.

Перед укладенням договору бажано переконатися в платоспроможності компанії – зберігача. А також оглянути приміщення для зберігання, щоб переконатися в наявності відповідних умов.

Особливості відповідального зберігання в банківських установах

Відповідальне зберігання банківській сфері відповідальне зберігання припускає розміщення цінностей в депозитну комірку. Щоб скористатися цією послугою, клієнту необхідно укласти відповідний договір. Його невід’ємною частиною вважається акт прийому-передачі. Причому банк, приймаючи цінності на зберігання, має право переконатися в їх справжності.

Приміщення майна в депозитний сейф відбувається в присутності співробітника банку. Надалі власник цінностей може здійснювати з ними будь-які дії тільки при наявності представників фінансової установи. Причому за фактом кожного розтину складається окремий акт.

Як правило, ключі від депозитного сейфа знаходяться в спеціальному сховищі в банку. Це зводить до мінімуму можливість їх крадіжки або втрати. Необхідно відзначити, що альтернативою відповідального зберігання виступає оренда сейфа в фінансовій установі. У цьому випадку співробітники банку не обізнані про вміст комірки. Але зате клієнту не надається ніяких гарантій щодо повернення належних йому цінностей.

Посилання на основну публікацію