Відокремлений підрозділ

Існує два визначення відокремлених підрозділів:

1. У цивільному законодавстві це розташовані поза місцем знаходження юридичної особи філії і представництва, щодо яких існує необхідність дотримання юридичних формальностей, зокрема вони повинні бути вказані в установчих документах створив їх юридичної особи:

– Представництва представляють інтереси організації і здійснюють їх захист;

– Філії здійснюють функції юридичної особи, в тому числі функції представництва;

2. У податковому законодавстві це будь-який територіально відокремлений від організації підрозділ в якому обладнані робочі місця на термін більше одного місяця (стаціонарні робочі місця). Податковий кодекс не вимагає дотримання юридичних формальностей, наявність стаціонарного робочого місця необхідно і достатньо для створення відокремленого підрозділу. Таким чином, для цілей оподаткування існує три види відокремлених підрозділів:

– Філії;

– Представництва;

– Відокремлені підрозділи, які не є філіями та представництвами.

Ряд податків і зборів підлягає сплаті за місцем знаходження не тільки організації але і кожного відокремленого підрозділу.

Платник податків зобов’язаний повідомляти в податковий орган за місцем свого знаходження про створення відокремлених підрозділів, їх реорганізації та ліквідації в терміни.

За місцем знаходження відокремленого підрозділу сплачуються такі податки і збори:

1. Акциз. За місцем знаходження відокремленого підрозділу акциз сплачується, якщо:

– Відокремлений підрозділ виробляє підакцизні товари;

– Платник податків має свідоцтво на виробництво неспіртосодержащей продукції, і відокремлений підрозділ отримує денатурований етиловий спирт.

2. ПДФО  – виходячи з суми доходу, нарахованого і сплаченого працівникам відокремленого підрозділу.

3. Страхові внески до Пенсійного фонду України, Фонд соціального страхування України – в частині бази для обчислення страхових внесків, що припадає на відокремлений підрозділ. При цьому, страхові внески сплачують тільки відокремлені підрозділи, виділені на окремий баланс і мають розрахунковий рахунок.

4. Податок на прибуток.

– Сума податку і авансових платежів, що підлягає сплаті до федерального бюджету не розподіляється між організацією та відокремленими підрозділами;

– Розподілу підлягає сума податку і авансових платежів, що підлягає сплаті до бюджетів України. Розподіл здійснюється пропорційно середньої арифметичної питомої ваги середньооблікової чисельності (або витрат на оплату праці – за вибором платника податку) та питомої ваги залишкової вартості майна, що амортизується.

5. Податок на майно – сплачують відокремлені підрозділи, які мають окремий баланс щодо майна, яке перебуває на окремому балансі.

Посилання на основну публікацію