Відображення результатів інвентаризації

До моменту закінчення інвентаризації бухгалтер перевіряє останній звіт і стверджує наявні акти. Виявлені результати оформляються в порівняльні відомості, приймаються до обліку і включаються в бухгалтерську звітність.
Результати інвентаризації можуть бути:
1. Відповідність даних бухгалтерського обліку з фактичними. У цьому випадку в колонках «недостача», «надлишки» вписується слово «ні».
2. Чи можуть бути надлишки – фактичні дані перевищують дані обліку. У цьому випадку вони підлягають оприбуткуванню за ринковою вартістю.
Д 10 – До 91,94
3. Виявлена недостача майна або його псування. У межах норм природних втрат за розпорядженням керівництва відноситься на витрати виробництва або обігу; понад норми природного убутку – на винну особу. Вартість недостачі визначається за балансовою вартістю, а по амортизується майну – за залишковою вартістю. Позовні суми пред’являються винним за ринковою вартістю з урахуванням судових витрат. У тих випадках, коли винні особи не знайдені, вартість майна відноситься на позареалізаційні витрати.
Результати інвентаризації повинні бути оформлені проводками в тому місяці, коли вона закінчилася.
Д 94 – До 01,04,10
Д 44 – До 94

Посилання на основну публікацію