Відкриття спеціального позичкового рахунку

Відкриття спеціального позичкового рахунку застосовується з метою виконання технічних особливостей погашення кредиту, з метою спрощення звітності, а так само, керуючись рекомендаціями законодавчих структур.
Згідно ФЗ «Про безготівкові розрахунки», кожне підприємство повинно виконувати порядок ведення касової дисципліни, згідно з якою всі кошти, за винятком ліміту залишку грошей на рахунку, повинні бути передані (інкасувати) в касу комерційного банку, так само це положення регламентує порядок видачі позикових грошових коштів комерційним банком підприємствам. Згідно з цим положенням позикові кошти підприємства повинні перераховуватися на спеціальний рахунок, і вже з нього комерційний банк здійснює погашення зобов’язань клієнта з величини наданого кредиту. Готівкою юридичні особи кредит не отримують.
Про відкриття позичкового рахунку повинна бути поінформована податкова інспекція, тому що надані в якості кредиту грошові кошти в кінцевому підсумку сприяють підвищенню оподатковуваної бази підприємства. Фізичні особи мають право отримувати кредит з рахунку через касу. Технічна особливість використання позичкового рахунку полягає в тому, що він дозволяє здійснювати розподіл коштів по каналах руху. Загальна сума сплачених грошей потрапляє на позичковий рахунок, і вже з цього рахунку частина грошей перераховується на інший рахунок для погашення позичкового відсотка, а що залишилися на рахунку кошти погашають суму боргу клієнта перед банком.
Всі гроші на рахунку ніколи не залишаються. Форми кредитування обумовлюються у кредитному договорі.

Посилання на основну публікацію