Види кредитного ризику

Всі кредитні ризики можна класифікувати:

1. За джерелами появи:

– зовнішній кредитний ризик. Він викликаний неможливістю виконання своїх зобов’язань позичальником через дії зовнішніх чинників на його діяльність. До таких видів ризику можна віднести країнові, політичні, макроекономічні, інфляційні та галузеві ризики. Сюди ж відносяться ризики законодавчих змін (наприклад, прийняття нових законів, які створюють непереборні перешкоди для позичальника по поверненню боргу), а також ризики зниження (підвищення) процентної ставки Центральним Банком.

– внутрішній кредитний ризик. Його суть – поява неплатоспроможності кредитоотримувача або його дефолту через грубих помилок у веденні фінансової діяльності. Тобто одержувач позики неправильно управляє наявними в розпорядженні кредитом і не здатний своєчасно впоратися зі своїми борговими зобов’язаннями.

До таких видів ризику можна віднести – ризик кредитної політики, ризик ліквідності, операційний ризик, ризик відмови від виконання зобов’язань, ризик зловживання кадрами і так далі.

2. За рівнем кредитні ризики можна розділити на наступні категорії:

– мінімальний ризик. В цьому випадку загальний обсяг втрат становить до 25% від загального розміру наданої позики і нарахованих по ньому відсотків;
– середній ризик. Тут мова йде про великі втрати – від 25 до 50%;
– високий ризик. Рівень потенційних втрат становить від 50 до 75%;
– критичний ризик – гранично високий рівень небезпеки неповернення коштів – від 75 до 100%.

Посилання на основну публікацію