Види інфляції

Інфляцію можна класифікувати:

1. Унаслідок появи:

  • – інфляція попиту – порушення рівноваги на ринку з позиції попиту. Економіка розвивається, безробіття на високому рівні. Підвищення обсягу заробітних плат призводить до різкого збільшення попиту. Підсумок – зростання цін. У такій ситуації потрібно втручання уряду;
  • – інфляція витрат – підвищуються витрати на виробництво (збільшуються ціни на енергію, сировину, підвищується заробітна плата). Підсумок – збільшення вартості послуг, товарів. Зменшення пропозиції призводить до закриття заводів, появи безробіття, ще більших витрат;
  • – структурна інфляція – безконтрольна емісія національної валюти призводить до знецінення грошей і подальшого зростання цін.

2. За особливостями протікання:

  • – відкриття інфляція характеризується тривалим збільшенням вартості товарів і послуг. Починається активний, нічим не обмежуваний зростання цін;
  • – пригнічена (прихована) інфляція виникає при збільшенні доходів громадян країни і колишніх цінах. Має місце жорсткий контроль цін з боку держави.

3. За темпами зростання:

– помірна (повзуча) інфляція характеризується незначним зростанням цін (до 10%). Національна валюта зберігає свою вартість. Для економіки країни – це кращий варіант. Процес протікає за рахунок оновлення асортименту, плавної зміни цін, незначних коливань в попиті і пропозиції. Перевага інфляції – можливість регулювання з боку держави.

Природно, всі параметри беруться за невеликий проміжок часу. Якщо аналізувати більший проміжок часу, то результати можуть бути іншими. Наприклад, в США рівень інфляції за 55 років такий:

рівень інфляції в США
– галопуюча інфляція має на увазі більш різке зростання цін – від 10% до 200% в рік. Контракти підписані з урахуванням інфляції, люди вкладають кошти в матеріальні цінності. Керувати таким процесом майже неможливо.

Єдиний вихід – проведення грошової реформи. Наявність галопуючої інфляції – явна ознака майбутньої стагнації і гострої економічної кризи;

– гіперінфляція – лавиноподібне зростання цін на 50-60% щомісяця. Річна інфляція може досягати 100% і більше. Люди втрачають свій капітал, багато хто потрапляє за «межу бідності». Гіперінфляцією неможливо управляти. Результат – зупинка виробництва, збільшення безробіття, закриття підприємств, банкрутство.

4. За розбіжності зростання цін:

– збалансована інфляція – вартість різних товарів змінюється синхронно;
– незбалансована інфляція – вартість різних товарів змінюється різною мірою (на одні товари ціни ростуть, а на інші залишаються на колишньому рівні).

5. По можливості прогнозування:

– прогнозована інфляція враховується в очікуваннях, вираховується органами статистики. Дозволяє вжити захисних заходів;

– непрогнозована інфляція – виникає спонтанно, під дією непередбачених чинників.

Посилання на основну публікацію