1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Фінанси
 3. Види депозитних операцій

Види депозитних операцій

Розрізняють декілька видів депозитних операцій проводяться банківськими організаціями:

 • аукціони по депозитах (аукціонної основою визначаються операції по депозитах по процентних ставках);
 • операції, що здійснюються за фіксованими (постійним) відсотковими ставками;
 • Також згідно клієнтської категорії депозити оформлюються для юридичних суб’єктів – це підприємства, компанії, організації та інші банки; а також для фізичних осіб.

За формою виплати або вилучення депозити можна розділити:

депозити до запитання – це такі зобов’язання, які не визначаються конкретним терміном;
строкові депозити – це такі зобов’язання, які мають термін своєї дії;
умовні депозити – це такі зобов’язання, кошти за якими підлягають виплаті за раніше обумовленим умовам.

Депозити до запитання

До депозитних зобов’язань до запитання відносяться:

 • грошові кошти, які залучені на розрахункові, бюджетні, а також поточні рахунки підприємств, які не перебувають у власності держави;
 • грошові кошти, які залучені на рахунки фізичних осіб;
 • грошові кошти, залучені на рахунки фондів, що мають різне призначення;
 • грошові кошти, залучені на рахунки кореспондентів інших банківських організацій;
 • грошові кошти, залучені на депозитні рахунки до запитання регіональних і місцевих органів, а також комерційних і некомерційних підприємств;
 • грошові кошти, що знаходяться в розрахунках – ними можуть виступати чеки, акредитиви, також зобов’язання за операціями;
 • фінансові вклади до запитання від населення.

Незважаючи на чутливу рухливість грошових коштів, що знаходяться на рахунках до запитання, існує гарантія визначення незнижуваного залишку, також можливість цей залишок застосовувати в якості ресурсу кредиту, що приносить стабільний прибуток. Велика частина ресурсів, залучених депозитами до запитання, використовуються кредитними організаціями з метою забезпечення рівня ліквідності підприємства, і здійснює формування резервів за допомогою залишків на рахунках в банку.

За допомогою грошових коштів, що знаходяться на депозиті до запитання, підприємства, фірми і фізичні особи можуть здійснювати розрахунки з підрядниками, постачальниками, а також бюджетом і фондами позабюджетної сфери. Існує також можливість здійснення виплат по заробітній платі, відрядних виплат і ін.

До всього цього на рахунку можуть зараховуватися кошти від виручки з реалізації товарів підприємством, суми кредитів і внесків, статутні капітали, позикові кошти, неустойки та інші зарахування.

Розрізняють рахунки депозитів до запитання:

 • рахунок контокорентний, передбачуваний єдиний рахунок, що враховує різноманітні операції банківської організації та клієнта. На подібному рахунку відображаються банківські позики і різні розрахунки клієнтського доручення з одного боку. А з іншого – відображаються фінансові кошти, що зараховуються як переклад, повернення та ін. Контокорентні рахунки відкриваються тільки позичальникам, які користуються особливою довірою перед банком;
 • рахунок кореспондентський не може оформлятися для фізичних осіб або компаній. Відкриваються виключно Центробанком, кредитними організаціями. Діляться на ЛОРО рахунки і НОСТРО рахунки. ЛОРО – депозитний рахунок відкритий безпосередньо в даному банку, НОСТРО – оформлення рахунку в банках-кореспондентах;
 • карткові рахунки спеціального призначення оформляються власниками пластикових банківських карток. Розрахунки по карті спеціального призначення можуть здійснюватися не вище зазначеного ліміту, або ж не вище наданої суми кредитного та витратного ліміту.

Перевагою такого роду депозиту є користування грошовими коштами, як в повному обсязі, так і частково. Головним недоліком виступає відсутність нарахування процентної ставки, або ж її нарахування в мінімальному розмірі. А для банківської боку – це неможливість мати високий резерв для того, щоб підтримати певну ліквідність.

ПОДІЛИТИСЯ: