Види банків

Що таке банк

Банк – кредитно-фінансова організація, особливий вид фінансових посередників, що спеціалізується на акумулюванні коштів і розміщення їх від свого імені з метою отримання прибутку.

Банківська система являє собою різноманіття видів банків, тому може бути класифікована за різними ознаками.

Класифікація банків за організаційно-правовій формі

За формою власності на банківський капітал і організаційно-правову форму виділяють:

Акціонерні банки, які створюються за принципом АТ. Як правило, установи подібного виду створюють з метою фінансування конкретних програм.

Приватні банки – капітал яких сформований за рахунок індивідуальних власників або партнерів. У країнах з розвиненою ринковою економікою переважна більшість банків організовані в цій формі.

Кооперативні банки – засновані за рахунок кооперативної власності їх учасників. Мета діяльності таких кредитних організацій полягає не в отриманні прибутку, а в задоволенні потреб її членів у банківських послугах.

Муніципальні, або комунальні банки, засновані місцевими органами влади. Створюються для кредитування комунального господарства та інших місцевих потреб.

Державні банки. Їх діяльність спрямована на реалізацію певних завдань загальнодержавного значення. До них відносяться банки реконструкції та розвитку, експортно-імпортні, сільськогосподарські і т. д.

  • Змішані банки – частково створені за рахунок держави;
  • Міждержавні банки.

Класифікація банків за характером діяльності

За характером своєї діяльності банки бувають двох типів: універсальні і спеціалізовані.

Універсальні банки мають ліцензію з можливістю здійснення однієї кредитної організацією максимально можливої ​​кількості банківських операцій. На сучасному банківському ринку переважає тенденція до універсалізації банківської діяльності.

Спеціалізований банк здійснює один або тільки кілька видів банківської діяльності, в залежності від цілей, заради яких заснували установа. Спеціалізовані банки розрізняються по функціональної, галузевої, територіальної, технологічної спеціалізації, або ж бізнес-спеціалізації.

Класифікація банків за функціональним призначенням

За функціональним призначенням розрізняють:

  • 1) Комерційні банки – спеціалізуються на обслуговуванні поточної комерційної діяльності компаній і фізичних осіб.
  • 2) Інвестиційні банки – спеціалізуються на операціях з цінними паперами: займаються емісією корпоративних акцій і облігацій, здійснюють посередницькі операції на вторинному ринку цінних паперів і т. Д.
  • 3) Депозитний банк – спеціалізується в основному на залученні вільних грошових коштів і видачі короткострокових кредитів.
  • 4) Іпотечний банк – займається наданням кредитів під заставу нерухомого майна. Для іпотечних банків характерна більш висока частка власного капіталу в порівнянні з іншими банківськими установами. Іпотечні банки отримують державну підтримку, що значно знижує ризики діяльності. Як правило, є складовою частиною загальної іпотечної системи країни, яка регламентує і регулює операції з нерухомістю, в тому числі з землею.
  • 5) Ощадно-позичкові банки акумулюють заощадження населення і надають позики на споживчі потреби. Їх завдання полягає в стимулюванні громадян для збереження та примноження грошей. Ощадбанки займаються також кредитуванням клієнтів зі свого регіону, віддаючи перевагу економічно слабким верствам населення.
  • 6) Венчурний банк – створюваний для кредитування «ризикових» проектів, стартапів, інших довгострокових програм, пов’язаних з інноваційними розробками. Кредитні ресурси венчурного банку формуються в основному за рахунок спонсорської підтримки.
Посилання на основну публікацію