Вибуття основних засобів

Способи вибуття основних засобів:
1. Реалізація (продаж).
2. У разі фізичного зносу.
3. Недостача (рахунок 94).
4. Внесок в статутний капітал іншої організації і інші.
Для вибуття об’єктів основних засобів використовується рахунок 01.2. Даний субрахунок відкривається тільки в момент вибуття об’єкта.
Господарські операції при вибутті об’єктів основних засобів:
1 – списана первісна вартість об’єкта основних засобів: Д 01.2 – До 01.1
2 – списана накопичена амортизація: Д 02 – До 01.2
3 – списана залишкова вартість: Д 91.2 – До 01.2
В процесі експлуатації об’єкта основних засобів крім нарахування амортизації організація може скористатися податковим вирахуванням у розмірі сплаченого податку на додану вартість.
Умови, які мають бути одночасно дотримані для отримання вирахування:
1 – повинна бути оплачена сума поставок згідно з договором (рахунки 60, 50/51/55)
2 – повинен бути супровідний документ з окремо виділеної рядком ПДВ (тільки зазначена в рахунку-фактурі сума приймається до відрахування)
3 – об’єкт повинен бути прийнятий до обліку
4 – об’єкт повинен використовуватися за призначенням

Посилання на основну публікацію